Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Dokumenty na stiahnutie


Školské vzdelávacie programy účinné od 1.9.2017:

Štátny vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím: www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znev yhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziako v-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primar ne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_mentalnym_postihnutim.pdf

 

Štátny vzdelávací program pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou:
www.statpedu.sk/files/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znev yhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/vzdelavacie-programy/vzdelavacie-programy-ziako v-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/zakladne-vzdelavanie-primar ne-vzdelavanie-nizsie-stredne-vzdelavanie/vp_pre_ziakov_s_narusenou_komunikacnou_schopnos tou.pdf

 


 

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2015/2016

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2014/2015

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2013/2014

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2012/2013

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2011/2012

 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za rok 2010/2011

 Informačný materiál na šk. rok 2017/2018

 Prázdniny v šk. roku 2017/2018

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

Ponuka študijných odborov

Informačná brožúrka k projektu: "Zručnosťou k samostatnému životu"

Buletin k 20. výročiu školy

 

 

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET