Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Organizácia ŠMŠ


       Organizácia v Špeciálnej materskej škole sa riadi podľa Školského poriadku špeciálnej materskej školy, ktorý vydáva zástupkyňa Špeciálnej materskej školy ul. J. Vojtaššáka 13 v Žiline, v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len školský zákon /.


Nový školský poriadok si môžete prezrieť práve tu

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET