Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Fyzioterapia


Rehabilitačná starostlivosť

 

V našej škole a škôlke sa o Vaše deti stará aj kvalifikovaný fyzioterapeut.

V čom spočíva táto starostlivosť?

Je zameraná na RELAXÁCIU a CVIČENIE.

 

RELAXÁCIA: využívame masáž ,bazálnu stimuláciu a relaxáciu na fitloptách.

Masáž je zostavou veľmi jemného a citlivého masírovania detského tela. K zvláčneniu pokožky používame oleje (olivové) , za účelom uvolnenia a prehĺbenia relaxácie púšťame relaxačnú hudbu. Masáž stimuluje a zlepšuje krvný obeh, čo ovplyvňuje činnosť orgánov a rozvoj všetkých tkanív, zlepšuje dýchanie, celý organizmus sa dobre okysličuje, posiľňujú sa hrudné svaly a správne držanie tela.

CVIČENIE: sa prispôsobuje potrebám rehabilitovaných detí.

 

Pri DMO (detská mozgová obrna), CTP (centrálna tonusová porucha) a Downovom syndróme využívame:   

Bobatov concept - ktorý pri cvičení potláča abnormálne postojové a pohybové reakcie oslabuje vplyv abnormálnych reflexov a navodzuje, pokiaľ je to možne normálny svalový tonus .

Pri CHDT (chybné držanie tela) kde treba posilniť oslabené svalstvo a vyťahovať skrátené svalstvo, využívame cvičenie podľa doktora Smíška – SM systém, senzomotorickú stimuláciu- cvičenie na nestabilnej ploche, fitlopty.


Kontakt: Dipl. fyzioterapeut Miriam Sanigová, sanigova@szsza.sk

 
 

 

 

 

 Materiál pre rodičov

- na lepšiu orientáciu v problematike terapeutického pôsobenia fyzioterapeuta

 

Tejpovanie - metóda Kinesio tejpovania bola vyvinutá na pozitívne ovplyvňovanie funkcie svalov, lymfatického systému a kĺbov... pozrieť ďalej

 

Bobath koncept pri DMO - Manželia Bobathovci vypracovali pred 50 rokmi na základe praktických skúseností a neurofyziologických poznatkov... pozrieť ďalej

 

Vojtova metóda - Svoju metódu Vojta vypracoval s prevahou pre nápravu, rehabilitáciu poškodenej motoriky u detí s DMO. Jej cieľom je zmierniť, alebo... pozrieť ďalej

  

Detská mozgová obrna (DMO) - Je ochorenie detského veku, charakterizované hybnými poruchami rôzneho charakteru... pozrieť ďalej

   

 

Použitá literatúra:

LÁNIK, V. a kolektív, 1983. Liečebná telesná výchova II., Bratislava; Osveta, 1983. ISBN 70-061-83.
Hašplová, J.2006. Masáže detí a dojčiat. Praha; Portál,2006.ISNB 80-7367-117-4.
Balogová, M. 2007. Využitie neurovývojovej terapie – Bobath koncept pri DMO.
Časopisy:
Dieťa, december 2006
Zdravie, december 2007
www.bobath.sk

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET