Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home


 Triedy a triedni učitelia v šk. roku 2017/2018

     
TRIEDA                 
MENÁ VYUČUJÚCICH
KONTAKT
     
1. PR ročník Mgr. Anna Harvánková harvankova@szsza.sk
asistent učiteľa: Mgr. Božena Kinčíová  
     
1. ročník Mgr. Ľubomíra Gajdošíková gajdosikova@szsza.sk
asistent učiteľa:

Mgr. Andrea Kocmánková

 
     
2. ročník Mgr. Tatiana Mikovcová mikovcova@szsza.sk
asistent učiteľa: Mgr. Božena Kinčíová
     
3. - 4. ročník Mgr. Adriana Hnitková hnitkova@szsza.sk
asistent učiteľa: Mgr. Jana Keméňová  
     
4. PJ ročník Mgr. Andrea Dolovacká dolovacka@szsza.sk
asistent učiteľa: Bc.A  Barbora Brandýská  
     
5. ročník Mgr. Mária Mikulíková mikulikova@szsza.sk
     
6. ročník Mgr. Beata Králiková kralikova@szsza.sk
     
7. ročník
Mgr. Júlia Halajová halajova@szsza.sk
     
8. ročník PaedDr. Oľga Uhliariková uhliarikova@szsza.sk
     
9. ročník
Mgr. Katarína Halušková haluskova@szsza.sk
     
5. B
Mgr. Andrea Haviarová haviarova@szsza.sk
asistent učiteľa: Anna Ďurčová  
     
 9. B
Mgr. Peter Krajčí, PhD. krajci@szsza.sk
     
2. IVP
Mgr. Lenka Malíčková malickova@szsza.sk
asistent učiteľa: Mgr. Martina Michalcová  
     
5. IVP
Mgr. Darina Hollá holla@szsza.sk
     
6. IVP Mgr. Anna Sanigová sanigova@szsza.sk
asistent učiteľa: Bc. Ivana Lazárová  
     
7. IVP Zuzana Mihoková mihokova@szsza.sk
     
8. IVP Mgr. Daša Potočárová potocarova@szsza.sk
     
Ďalší učitelia: Mgr. Mária Červeňová - katechétka  

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET