Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Protidrogová prevencia


"Život je krásny, len ho treba vedieť žiť..."

 

Primárna protidrogová prevencia sa realizuje v oblasti rozvoja osobnosti žiakov so zameraním na drogovú prevenciu v sieti národného programu boja proti drogám.

Vytýčené trvalé úlohy realizujeme v preventívnych programoch: Cesta k emocionálnej zrelosti, Nenič svoje múdre telo, Šikana, Delikvencia a mládež.

Uskutočňujeme aktivity zamerané na rozvoj zdravého životného štýlu ako: „Môj stromček žije“, „Deň Zeme“, ktoré sú rozšírené o športovo – tvorivé aktivity. Celá protidrogová prevencia sa využíva nielen v jednotlivých aktivitách, ale aj vo výchovnovzdelávacích činnostiach, ktoré napomáhajú k harmonizácii celej osobnosti žiaka.

Koordinátor prevencie: Mgr. Andrea Kocmánková

 

Kontakt: kocmankova@szsza.sk

 

 

 


 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET