Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Archív - aktuality


Školský rok 2015/2016

Školský rok 2014/2015

 

Rozlúčka s deviatakmi

Oznamujeme všetkým

našim priateľom aj nepriateľom,

známym aj neznámym,

že sme sa rozhodli

po deviatich rokoch ukončiť

trápenie našich učiteľov

a opustiť brány

tejto školy v čo možno

najkratšom svetovom čase.

Naši učitelia od dojatia

nevedia nájsť slová,

ktorými by ocenili tento náš krok.

Napriek tomu veríme,

že po nás prídu ďalší,

ktorým istotne pripravia takéto

milé chvíle dojatia,

ale zároveň aj radosti.

V pondelok 22.6. bol pre deviatakov výnimočný deň. Svoju triedu vyzdobili, lavice prikryli bielymi obrusmi, nachystali slávnostné pohostenie a pozvali na rozlúčku všetkých učiteľov, ktorí ich učili. Pripravili si pre nich básničky a kvietok. K slávnostnej atmosfére prispeli aj deti zo speváckeho krúžku, ktoré prítomných  potešili veselými pesničkami. Po rozlúčke s učiteľmi sa deti zabavili na diskotéke s pozvanými kamarátmi z iných tried.

Všetci deviataci odchádzajú na Odborné učilište Fatranská ul. v Žiline. Želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

                                                                       Mgr. Júlia Halajová

 

 

Športové hry

V krásny slnečný deň 29. mája 2015 sa stretli športovci zo špeciálnych základných škôl žilinského regiónu na športových hrách v areáli Strednej zdravotníckej školy. Športovci zo ŠZŠ Vojtaššáka Žilina, ŠZŠI Bytča, SŠ Hurbanova Žilina, ŠZŠ Kysucké Nové Mesto, ŠZŠ Rajec - Šuja si zmerali sily v ľahkoatletických disciplínach. Súťaženie prebiehalo podľa jednotlivých vekových kategórií v behu na 60 metrov, v skoku do diaľky, v hode kriketovou loptičkou a granátom. Súťažiaci zo všetkých síl reprezentovali svoje školy podľa pravidiel fair play. K dobrej nálade prispelo skvelé počasie, výdatné občerstvenie, súťaživý duch a priateľská atmosféra. Naši športovci čestne reprezentovali svoju školu a získali nasledovné umiestnenia:

Erika Ďurdíková - 3. miesto - skok do diaľky

                              3. miesto - beh na 60 m

                              3. miesto - hod kriketovou loptičkou

Martin Barošinec - 2. miesto - v behu na 60 m

Katarína Ďurišová - 3. miesto - v behu na 60 m

Šimon Pažický - 3.miesto - v behu na 60m

Ľudmila Krcheňová - 2. miesto - v hode kriketovou loptičkou

Usporiadateľ ŠH, ŠZŠ J. Vojtaššáka Žilina, odmenil všetkých športovcov vecnými cenami. Ďakujeme všetkým účastníkom a sponzorom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu o dva roky. Športu zdar!

                   Mgr. Beata Králiková, hlavná rozhodkyňa

 

 

Naše úspechy

Krajské kolo recitačnej súťaže žiakov špeciálnych základných  škôl Gaňova Tarnava sa konalo dňa 10.apríla 2015. Organizátorom súťaže bol Okresný úrad Žilina odbor školstva a  Spojená škola v Ružomberku. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorí postúpili z regionálneho kola.

Matej Martinický získal diplom za účasť

Richard Čaniga získal 1. miesto v  prednese prózy Zimomriavky

Rastislav Bzdyl 2. miesto v prednese poézie Medveď a komár

GRATULUJEME

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa  14.apríla.2015 sa konal jubilejný 20. ročník oblastnej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl. Organizátorom súťaže OTVORENÉ SRDCIA bola Spojená škola internátna v Považskej Bystrici.  Odborná porota ocenila výkony našich žiakov:

1. miesta vo svojich kategóriách  získali Erika Ďurdíková  zo 7. ročníka

 

Adrián Gažúr zo 6. ročníka.

2. miesta vo svojich kategóriách získali Dušana Hlávková zo 7. ročníka

Romana Labudová z 3. ročníka.

GRATULUJEME 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl Gaňova Tarnava 2015 sa konal dňa 19.mája 2015. Organizátorom súťaže bolo Ministerstvo školstva SR Bratislava a Spojená škola J.Fabiniho 3 v Spišskej Novej Vsi.

2. miesto v 3. kategórii v prednese prózy získal náš žiak zo 7. ročníka Richard ČANIGA.

GRATULUJEME 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme pani učiteľkám za trpezlivú prípravu žiakov.

Žiakom gratulujeme a želáme ďalšie školské úspechy.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Čarovná drotária

20.5.2015 sme boli pozvaní do umeleckej tvorivej dielne  s názvom  Čarovná drotária do Špeciálnej základnej školy v Šuji. Užili sme si deň plný prekvapení a dobrej nálady. Deti sa oboznámili s tradičným slovenským ľudovým remeslom – drotárstvom. Drôtikovanie – v súčasnosti ide o návrat k starým technikám v modernom prevedení.

Používať drôtik sa dá rôznym spôsobom. Najjednoduchšie je začať s  varovaním jednoduchých rámikov či vešiačikov. Vyšším stupňom je už opletanie alebo vytváranie nádob, ďalším stupňom už môže byť vytváranie sôch či šperkov. Možností je neúrekom – závisí to od našej fantázie a  šikovnosti. Ošetrovanie výrobkov nie je náročné, výrobky pôsobia veľmi jemne a krehko. Takéto drôtikované výrobky sú výborne kombinovateľné s inými technikami, napríklad háčkovaním či čipkovaním... Mimoriadne efektné je kombinovanie drôtika s korálikmi.

Tipy na výrobky:

Rámiky – fotka v takomto rámiku ukáže úplne inak

Vešiaky – vešiak z drôtu je zaujímavý a svojou jednoduchosťou zapadne do akéhokoľvek priestoru

Misky - na rôzne drobnosti, ale je možné ich použiť aj na potraviny

Opletané kamienky, fľaše, kraslice touto technikou si môžete vynoviť fľaše, ktoré sa vám možno nehodia, ale po opletení drôtikom získajú iné čaro

Vianočné ozdoby – fantázii sa v tomto smere nekladú žiadne medze, je možné vytvoriť zvončeky, hviezdičky, srdiečka

Šperky – jemnosť a čaro, ktoré sa vpletá do drôtikových šperkov je neopakovateľná

Sochy – každá drôtená socha má svoju jedinečnosť a neopakovateľnosť

ĎAKUJEME

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Stolnotenisový turnaj

15. 4. 2015 sme sa zúčastnili stolnotenisového turnaja o Putovný pohár riaditeľky Špeciálnej základnej školy v Ilave. Pretekov sa zúčastnili športovci zo ŠZŠ trenčianskeho a žilinského regiónu. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci - Dominik Gavula, žiak ôsmeho ročníka a Martin Barošinec, žiak deviateho ročníka. Obaja športovci úspešne a zo všetkých síl bojovali o postup vo svojich skupinách. Postúpiť do semifinále sa nám však nepodarilo. Podarilo sa nám získať niečo zaujímavejšie. Z turnaja sme odchádzali bohatší o nové zážitky, skúsenosti i priateľstvá.

                                                                       Mgr. Beata Králiková 

                         

 

 

Náš deň Zeme

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti 21. marca a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

V tento výnimočný deň sme sa neučili podľa rozvrhu hodín. Venovali sme sa ochrane prírody, ochrane človeka  a zachraňovaniu našej Zeme. V triedach deti vyrábali rôzne výrobky z odpadového materiálu – vznikli nové autá, vázičky, stojany, zvieratká, slniečka a rôzne užitočné predmety. V rámci zdravotnej výchovy absolvovali „detský kurz prvej pomoci“ pod vedením študentov zo Strednej zdravotníckej školy v Žiline. Protidrogová výchova bola venovaná tematike: „Ako tráviť voľný čas?“. Panie kuchárky žiakov prekvapili zdravou desiatou – sladká mrkvička a šťavnaté jabĺčko všetkým dobre padlo. Po  týchto aktivitách sme sa všetci vybrali do školskej záhrady. Pri jarnom upratovaní sme potrebovali najrôznejšie náradie: hrable, hrabličky, motyky a motyčky, lopaty a lopatky, všetky metly, dokonca aj fúriky sme vytiahli.  Dúfame, že našej záhrade sa to všetko páčilo a odmení nás svojou krásou.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik 2015

„Ó mojej matky reč je  krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...“

(Pavol Országh-Hviezdoslav)

Jubilejný 20. ročník regionálnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik sa konal 24. marca 2015 v priestoroch Domu kultúry v Bytči. Akcie sa zúčastnili špeciálne základné školy v pôsobnosti OÚ v Žiline. Organizátorom bola Špeciálna základná škola s materskou školou internátnou v Bytči.

Našu školu reprezentovali títo žiaci:

Matej Martinický (5. ročník) – próza Pesnička, autorka: Krista Bendová

Adrián Gažúr (6. ročník) – báseň Ako ďateľ liečil krta, autor: Daniel Hevier

Richard Čaniga (7. ročník) – próza Zimomriavky, autor: Dušan Dušek

Rastislav Bzdyl (7. ročník) – báseň Medveď a komár, autor: Milan Rúfus

Richard Čaniga (7. ročník) – ľudová pieseň A v pondelok zrána

Všetci sme si užili slávnostné dopoludnie plné umeleckých zážitkov.

Porota pozitívne ohodnotila výkony našich žiakov. Do krajského kola boli nominovaní žiaci: Matej Martinický, Richard Čaniga a Rastislav Bzdyl.

Žiakom udeľujeme pochvalu za výbornú reprezentáciu školy a želáme veľa ďalších úspechov.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Detská divadelná Žilina 2015

Dňa 18. marca 2015 sa náš divadelný súbor zúčastnil regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti. Vyhlasovateľom akcie bolo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Naši malí herci si zahrali v priestoroch Bábkového divadla v Žiline.

Detská divadelná Žilina ako regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov v oblasti detskej dramatickej tvorivosti konfrontuje rôzne štýly práce súborov a jednotlivcov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností. Zabezpečuje postup kolektívov na krajské postupové súťaže v oblasti  dramatickej tvorivosti. Pre našich žiakov bol tento deň plný zážitkov a nových skúseností.  Divákom predviedli svoj hudobno-pohybový talent vo veselom príbehu „Bračekovia mravčekovia“. Za svoju snahu a nadšenie získal náš Detský divadelný súbor ZDRAVKO  cenu poroty.

Ďakujeme hercom za reprezentáciu školy a vedúcim súboru ďakujeme za tvorivosť a trpezlivosť!

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Hviezdoslavov Kubín a Zorničkin Slávik

Tohtoročné školské kolo súťaží HK a ZS sme organizovali 13. marca 2015 v priestoroch školskej telocvične, ktorá sa premenila na umelecké pódium. Naši školáci sa zahrali na hercov a spevákov, súťažili v umeleckom prednese poézie a prózy. V rámci súťaže Hviezdoslavov Kubín boli žiaci rozdelení  do šiestich  kategórií:

1. kategória  poézia žiaci 1.-3. ročníka

2. kategória próza žiaci 1.-5. ročníka

3. kategória  poézia žiaci 4.- 6. ročníka

4.  kategória žiaci B variantu

5. kategória poézia žiaci 7.-9. ročníka

6. kategória próza žiaci 6.-9. ročníka

Do súťaže bolo prihlásených 32 smelých žiakov. Potešilo nás 24 ukážok prednesu poézie a 6 ukážok prednesu prózy. Ako hercov, moderátorov, či umeleckých rozprávačov a zabávačov sme si vypočuli 14 dievčat a 18 chlapcov.

V školskom kole súťaže Zorničkin slávik sme si vypočuli prevažne slovenské ľudové piesne v podaní 16 detských spevákov. Slávnostnú atmosféru umocnilo temperamentné vystúpenie žiakov tanečného krúžku. V rámci tejto súťaže boli žiaci rozdelení  do štyroch  kategórií:

1. kategória  žiaci 1.-3. ročníka

2. kategória žiaci 1-5. ročníka

3. kategória  žiaci 4- 6. ročníka

4. kategória žiaci B variantu

Na záver boli všetci odmenení sladkosťou a pamätným listom. Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste vo svojej kategórii, získali nielen diplom, ale aj milé hračky.

Ďakujeme všetkým veľkým aj malým za spoločne strávené dopoludnie.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Nápoj lásky

Dňa 4.marca 2015 sa u nás konal výchovný koncert. Pozvanie ku nám prijali mladí profesionálni umelci - poslucháči a absolventi Konzervatória a VŠMU z Bratislavy. Poučne aj veselo presvedčili našich žiakov, že opera môže byť aj zábava. Veselý príbeh a veku primerané divadelné stvárnenie opery od G.Donizettiho "Nápoj lásky" deti veľmi zaujal. Speváci nám predstavili netradičný projekt výchovných predstavení  pre żiakov základných škôl v podaní cestujúceho operného divadla - Detská opera Harmónia Bratislava.

Záverečný neutíchajúci potlesk potvrdil, že deťom sa predstavenie páčilo. Ďakujeme umelcom

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Vyplnené vyhlásenie môžete odovzdať priamo v škole.

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane si môžete stiahnuť TU.

                                                                   Eva Hamáriková

 

Smejko a Tanculienka

Veselé hudobné predstavenie pre všetkých žiakov našej školy sa konalo 12.2.2015. Chrobáčik čmelko Smejko a lienka Tanculienka nás zaujali svojimi príbehmi, pobavili žartíkmi a potešili detskými rytmickými melódiami. Pesničky naživo s gitarou alebo ukulele deti roztancovali a rozveselili.

Smejko a Tanculienka spievali známe pesničky ako:

Otvorte kozliatka moje... Žltá ponorka... Kohútik a sliepočka... Oli, oli Janko... Dvaja remeselníci... Mamka moja... Sniežik sa nám chumelí... Hviezdička... Pec nám spadla... Keď si smejko, no tak sa zasmej... Na slniečku ležím vám... Leť si vtáčik... Otec Abrahám... Na polici v hrnci... Púčik... Dobré ráno... Spadla hruška...

Ďakujeme spevákom za skvelý výkon!

                                                               zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Deň otvorených dverí 11.2.2015

Dňa 11.2.2015 Vás pozývame na  Deň otvorených dverí: škola bude patriť nielen školákom, ale aj rodičom našich žiakov. V čase od 8,00 hod do 8,45 hod majú rodičia možnosť zúčastniť sa vyučovacej hodiny v konkrétnej triede. Všetci školáci sa už tešia na Vašu návštevu a podporu. Určite budete milo prekvapení, čo sme sa naučili v tomto školskom roku.

V tento deň sa bude zároveň konať slávnostné privítanie budúcich prvákov. Budúci školáci si vyskúšajú školské lavice a zažijú pravú školskú atmosféru v ozajstnej prváckej triede.

Tešíme sa na Vás

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Výchovný koncert "Spievajže si, spievaj"

Cieľom výchovného koncertu, ktorý sa konal 30.1.2015, bolo oboznámiť žiakov s ľudovou piesňou, zvykmi a hudobným inštrumentárom Slovenska.

Samotný výchovný koncert bol zostavený z ukážok zvukovo najpôsobivejších ľudových hudobných nástrojov. Počas koncertu sa žiaci v živom vystúpení oboznámili s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, rôzne typy píšťal (šesťdierková, koncovka, dvojačka), ďalej drumbľa, okarína, ninera, píla, husle, mrmlák a ozembuch. Prezentácia nástrojov bola sprevádzaná hovoreným slovom o ich histórii a výrobe. Počas koncertu si deti vypočuli rôzne ľudové piesne, ktoré ľudí na našom území sprevádzali od kolísky cez rôzne dôležité životné udalosti, a ktoré vždy tvorili neoddeliteľnú súčasť ich života. Slovenský národ je národ spevavý, národ, ktorý si ctí dedičstvo zanechané našimi predkami. Týmto spôsobom sa snažíme u mladých ľudí formovať ich vzťah k zachovávaniu ľudových tradícií.

Účinkujúcim, rodine Hlbockých z Piešťan, patrí naše uznanie a vďaka za kultúrne zážitky.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Zber papiera

V rámci polročného vysvedčenia sme spoločne vyhodnotili aj zber papiera, ktorý bol vyhlásený pri príležitosti celoškolskej akcie „Môj stromček žije“.

Kategória:  triedy

1. miesto 4. ročník 214,5 kg

2. miesto 8. ročník 204,5 kg

3. miesto 7. ročník 75,5 kg

4. miesto 6. ročník 56 kg

5. miesto 10.IVP 52,5 kg

6. miesto 2. ročník 45 kg

7. miesto 3. ročník 15 kg

8. miesto 5. ročník 6 kg

Kategória:  jednotlivci

1. miesto Sárka Kubová 8. ročník 180kg

2. miesto Timko  Bernhauser  4. ročník 85 kg

3. miesto Maťko Škrobák  4. ročník 76,8 kg

4. miesto Erika Ďurdíková 7. ročník 73,5,kg

5. miesto Tomáško Fedor 10. IVP 52,5 kg

Všetkým účastníkom ďakujeme, že chránia našu planétu Zem a separujú odpad!

zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Vianočná akadémia 16.12.2014

 

Pozvánka                                                                 Program

                                                                         

 

 

Zdobenie medovníkov

Naše deti mali možnosť zdobiť medovníky podľa netradičného receptu: dvaja zruční žiaci si pripravili 1 hrnček dobrej nálady a 2 hrnčeky tvorivosti. Postup prípravy : o 9 hodine sa všetci pozvaní do spojenej školy v Čadci postupne vmiešali do priestorov školy a pustili sa do zdobenia medovníkov. Deti čakali pripravené jednotlivé medovníkové časti. Po ozdobení tieto časti napichali na špajdľu a vznikol originálne vyzdobený vianočný stromček. Deťom sa táto práca nielen páčila ale aj chutila.

Ďakujeme organizátorom za pozvanie a nové Vianočné nápady .

zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Dielne zručnosti

Tak ako býva dobrým zvykom aj tento rok nás pozvala Spojená škola J. M. Hurbana v Žiline na akciu Dielne zručnosti. Túto návštevu si žiaci našej školy Romanko Ďurčanský a Timotej Liščák zo 4. ročníka poriadne užili: zoznámili sa s novými kamarátmi, pani učiteľka ich zábavnou formou poučila o Vianočných zvykoch a tradíciách, vyrobili si úžasné adventné venčeky pre mamičky. Samozrejme, že nechýbala na záver rozprávka. Deti dostali chutné občerstvenie a balíček drobných prekvapení na pamiatku.  

Organizátorom ďakujeme za príjemný deň a pohodovú atmosféru.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Ocenenie žiakov

„Sila pravdy vyzbrojenej svetlom poznania je nepremožiteľná.“

                                                                                                      J.A.Komenský

Naša žiačka 9. ročníka Sabínka Horvátová bola ocenená vedúcim odboru školstva Okresného úradu v Žiline Ing. Viliamom Rojkom pri príležitosti Dňa študentov. Pamätný list získala za aktívnu účasť a reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži „Tvoríme vlastnú knihu“ a za účasť vo výtvarných súťažiach. Slávnostnú atmosféru si užila nielen s pani triednou učiteľkou, ale i s mamičkou.

Sabínke gratulujeme a želáme veľa  ďalších umeleckých úspechov !

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Dni otvorených dverí na učilištiach...

Naši žiaci 9. ročníka dňa 29.10. 2014 navštívili Odborné učilište na Fatranskej ulici v Žiline. Na návštevu sa vždy veľmi tešíme. Bývalí spolužiaci nám ukázali, čo sa naučili vo svojom učebnom odbore. Mali sme možnosť nazrieť do tried a učební, v ktorých mali žiaci plné ruky práce. Nazreli sme do modernej telocvične, posilňovne aj do priestorov školského internátu. 

Žiaci sa pripravujú v odboroch:
- cukrárska výroba
- čalúnnik
- remenár - sedlár /brašnár/
- obchodná prevádzka - príprava, skladovanie a predaj tovaru
- opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach          sociálnej starostlivosti
- inštalatér

Odborné učilište plánuje ponuku vzdelávania pre žiakov – absolventov špeciálnych škôl rozšíriť o odbory:

- textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba
- fotograf


Dňa 20.11. 2014 sme využili pozvanie Spojenej školy internátnej v Kysuckom Novom Meste na Deň otvorených dverí. Majstri odborných výcvikov vysvetlili deťom, čo užitočné sa dá v každom odbore naučiť a ako využiť skúsenosti v bežnom živote. Pri práci sme videli budúcich kováčov, maliarov, murárov, obuvníkov. Pri kuchárkach a cukrárkach sme sa zdržali o niečo dlhšie - neodolali sme dobrotám, ktorými nás ponúkli – koláčiky, palacinky...mňam . Stretnutie s bývalými spolužiakmi bolo srdečné a nechýbali ani slzičky prekvapenia.

Žiaci sa tu pripravujú v odboroch:

- stavebná výroba – murárske práce
- stavebná výroba – maliarske a natieračské práce
-
stavebná výroba – stavebné zámočníctvo
-
kožiarska výroba – obuvnícka montáž
-
obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál
-
obchodná prevádzka – príprava a skladovanie, predaj tovaru
-
cukrárska výroba
- výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii
- praktická škola

Ďakujeme za pozvanie .

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Vážení rodičia,

10.11.2014 o 9.00 h sa v priestoroch našej školy uskutoční prezentácia o rehabilitácii v ADELI Medical Center v Piešťanoch. Dozviete sa aj o možnostiach financovania liečby prostredníctvom asociácie APPA.

Rehabilitačné centrum ADELI Medical Center so svojím viac ako 200-členným tímom kvalifikovaných pracovníkov predstavuje jednu z vedúcich špecializovaných inštitúcií pôsobiacich v oblasti neurológie, liečebnej rehabilitácie, fyzioterapie, reumatológie, balneológie, klinickej logopédie a intenzívnej medicíny. V liečbe ľudí trpiacich poškodeniami centrálneho nervového systému dosahuje výborné výsledky.

Obsahom stretnutia bude predstavenie činnosti tohto centra, zodpovedanie všetkých Vašich otázok a zároveň predstavenie aktivít Asociácie pomoci postihnutým ADELI (APPA), ktorá za 5 rokov svojej existencie pomohla pacientom ADELI centra pri financovaní ich liečby sumou viac ako 1,7 mil. Eur.

Srdečne Vás pozývame.

 

Môj stromček žije

V piatok 24.10.2014 sa naša škola premenila na jesennú záhradu. Deti školské učebnice vymenili za prírodné zázraky: lístie, kamienky, šúpolie, škrupinky, šušky, mach, konáre a vetvičky. Z týchto drobností sa podarilo všetkým deťom vyrobiť originálne umelecké diela, ktoré nám teraz zdobia školu. V rámci celoškolskej aktivity sme venovali dostatok priestoru aj témam: Protidrogová prevencia, Bezpečnosť na ceste, Osobná hygiena. Príslušníci Mestskej polície Žilina zaujímavou formou deťom priblížili problematiku násilia a vandalizmu. Deti sa naučili kedy a ako používať linku dôvery. Zaujímavou súčasťou akcie je praktická aktivita, na ktorej sa deti naučia základy podávania prvej pomoci. V záhrade sme sa pustili do jesenných prác – hrabanie lístia, rýľovanie hriadok, ošetrovanie kvetinových záhonov, úprava drevín.  Aby sa nám lepšie pracovalo, panie kuchárky nás prekvapili výborným sladkým pudingom.

Strednej zdravotníckej škole a Mestskej polícii Žilina ďakujeme za spoluprácu .

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Pesnička je liek

„Pesnička je liek“ je názov hudobno-zábavného programu, ktorý sa konal na našej škole dňa 23.10.2014. Hudobník, spevák a herec pán Viktor zaujal deti svojím zmyslom pre humor, temperamentnými melódiami a jednoduchými textami pesničiek.  Deti s chuťou spievali, tancovali, hádali hádanky, napodobňovali pohyby a stále sa usmievali. Zoznámili sme sa so zvieratkami, zahrali sme sa na remeselníkov, naučili sme sa poučnú pesničku o prvej pomoci. Veľkým zážitkom bola pesnička Afrika -  naučili sme sa spievať nielen po slovensky a česky, ale aj po rusky, maďarsky, poľsky, anglicky, nemecky, španielsky, taliansky, čínsky a japonsky. Na záver sme si zaspievali a zatancovali so šašom.

ĎAKUJEME !

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Návšteva otca biskupa

22. októbra 2014 v rámci vizitácie farnosti Vlčince našu školu navštívil Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – žilinský diecézny biskup, spolu s jeho osobným tajomníkom ThLic.Mgr. Petrom Švecom PhD. a dekanom farnosti  Žilina – Vlčince, Mgr. Richardom Folučkom.

Otec biskup sa v sprievode p. riaditeľky Mgr. Miroslavy Jančovej stretol s deťmi z materskej škôlky, navštívil triedy v špeciálnej základnej škole, porozprával sa so žiakmi a rozdal im obrázky P. Márie. Bola to prvá návšteva otca biskupa v našej škole.

Otec biskup sa zapísal do histórie kroniky našej školy  a všetkým „pedagógom, asistentom aj nepedagogickým zamestnancom vyprosuje veľa lásky a trpezlivosti, aby  sa žiaci nami vychovávaní  mohli zaradiť do života“. Svojimi modlitbami sprevádza a žehná všetkých pracovníkov.

Otcovi biskupovi sme všetci povďační za návštevu našej školy  a  zo srdca mu želáme hojnosť Božích milostí.

                                                                       Mgr. Mária Červeňová

 

 

Krajská knižnica v Žiline

V mesiaci októbri sme sa zúčastnili zaujímavých akcií v Krajskej knižnici na ulici Bernoláka:

ZVERINEC NA 7. POSCHODÍ

Autor knihy Peter Gajdošík zábavnou formou opisuje, aké netradičné zvieratá od mravcov až po opice môžete chovať v paneláku na 7. poschodí. V závere podujatia sa deťom predstavila  aj dobrá striga Krízia z knihy Striga zo strojovne.

TRI MÚDRE KOZLIATKA

Kto by nepoznal dobrodružstvá troch nezbedných kozliatok, ktoré sa vydali do sveta hľadať svojho gazdu? Pani knihovníčka deťom prečítala krátky príbeh o kozliatkach. Naše šikovné deti sa zapojili do rôznych úloh a kozliatka zachránili.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Metodický deň Snoezelen

So súhlasom zriaďovateľa OÚ – odbor školstva Žilina  sa 6.10.2014 na našej škole konal metodický deň Snoezelen. Cieľom stretnutia bolo priblížiť koncepciu Snoezelen vo výchove a vzdelávaní mentálne a viacnásobne postihnutých detí. Metóda Snoezelen je výnimočnou metódou, ktorá sa snaží o syntézu rôznych terapeutických prístupov. V Snoezelen sa spájajú terapeutické prvky s prvkami špeciálno-pedagogickými a liečebno-pedagogickými s možnosťou ich prispôsobenia špecifickému postihnutiu. Pozitívom je, že zmyslové podnety sú sprostredkované bezprostredne, bez nutnosti intelektuálneho chápania, takže je účinnou metódou aj u detí s ťažkou formou postihnutia.

Koncepcia Snoezelen stimuluje zmysly dieťaťa, ide o multisenzorickú integráciu. V podmienkach našej školy sa snažíme  zaistiť každému dieťaťu možnosti plného rozvoja jeho potenciálu, podporovať všestranný rozvoj dieťaťa, umožniť každému dieťaťu, aby robilo pokroky smerom k dosiahnutiu svojich osobných cieľov - či ide o akademické ciele alebo o ciele vzťahujúce sa k iným životným schopnostiam.

V bohatom programe sme si vypočuli odborné príspevky na témy:

·         Rozvíjanie zmyslového a enviromentálneho vnímania detí s MP prostredníctvom Snoezelen terapie

·         Pohľad fyzioterapeuta na multisenzoriálny rozvoj dieťaťa

·         Praktické ukážky  edukačných aktivít v rámci Snoezelen koncepcie

·         Prehliadka priestorov školy: terapeutická Snoezelen záhrada, terapeutické kútiky v priestoroch ŠMŠ,ŠZŠ a ŠKD

Súčasťou metodického dňa bolo slávnostné otvorenie novej terapeutickej miestnosti Snoezelen na našej škole. Miestnosť vznikla na základe spolupráce s firmou Johnson Controls, ktorej vyjadrujeme vďaku za ľudský prístup a pomoc pri skvalitňovaní našej práce.

Taktiež ďakujeme všetkým hosťom  za podporu a aktívnu účasť na našom stretnutí.

                                                                       zástupkyňa riaditeľky školy

 

 

Oznam

Dňa 6.10.2014 sa na našej škole bude konať metodický deň SNOEZELEN so súhlasom zriaďovateľa OÚ-odbor školstva J. Komenského 35, Žilina.

Z tohto dôvodu sa vyučovanie 6.10. nerealizuje, ŠKD nie je v prevádzke.

                                                                       riaditeľka školy

 

Plavecký výcvik

Plávanie ako športové odvetvie, ale predovšetkým ako pohybová činnosť, zaujíma v živote človeka významné postavenie. Plávanie je nenahraditeľné pre zdravý vývoj oporného a pohybového aparátu detí. A pre jeho priaznivý vplyv na detský organizmus je dôležité učiť plávať deti už od útleho veku. I v tomto školskom roku v spolupráci s plaveckou školou NEREUS sme sa v jesennom období učili prekonávať sami seba, formovať svoju vytrvalosť a húževnatosť. O zvládnutí plaveckého kurzu ako žabky či rybky nás presvedčili mokré vysvedčenia.

                                                                       Mgr. Beáta Králiková

 

 

Paralympiáda 18.9.2014

Šport už od nepamäti patrí k ľudstvu. Veď už v Olympii sa konali prvé súťaživé hry. Ako sa ľudstvo vyvíjalo, rozvíjali sa aj jeho športové aktivity. Aj my na našej škole každoročne pokračujeme v tradícii konania paralympijských hier. V spolupráci so Strednou zdravotníckou školou pripravujeme pre deti rôznorodé súťaže. Žiaci hádzali loptičkou na cieľ, prekonávali prekážky, skákali z miesta a podobne. Všetci disciplíny úspešne zvládli, za čo boli odmenení.

                                                                       Mgr. Beáta Králiková

 

 

  

Ocenenie pre Mgr. Miroslavu Jančovú

Naša pani riaditeľka Mgr. Miroslava Jančová si dňa 26.3.2012 prevzala ocenenie za tvorivú pedagogickú činnosť a úspechy v špeciálnom školstve, Malú medailu Svätého Gorazda. Srdečne sa pripájame k blahoželaniu aj my, zamestnanci školy.                                                                  

   

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET