Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Pripravujeme


 


Jún 2018:

5.6. - 6.6. - Detské dopravné ihrisko.

7.6.   - Športové hry špeciálnych základných škôl žilinského regiónu 2018.

13.6. - Návšteva Krajskej knižnice v Žiline.

27.6. - Návšteva Krajskej knižnice v Žiline.

28.6. - Slávnostné ukončenie školského roka 2017/18, odovzdávanie vysvedčení.

29.6. - Riaditeľské voľno.

Letné prázdniny budú od 2. júla 2018 do 31. augusta 2018. Do školy pôjdeme v pondelok, 3. septembra 2018.

 


Máj 2018:

9.5.  - Krajská knižnica v Žiline - Od semienka k rastlinke.

16.5. - 17.5. - Projektové aktivity v Ostrave.

18.5. - Výchovný koncert "Aj zvieratká sú živé bytosti".

22.5. - Gaňova Tarnava - celoslovenská súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy v Spišskej Novej Vsi.

23.5. - Cestou necestou na bicykli i pešo v Turzovke.

24.5. - Detské dopravné ihrisko.

9.5.  - Krajská knižnica v Žiline - Poďme spolu do sveta.

30.5. - Detské dopravné ihrisko.

         - Kysucký jarmok hier.

31.5. - Puzzliáda v Ostrave.

 


Apríl 2018:

11.4. - Divadelné predstavenie "Rumcajs".

12.4. - Výchovný koncert "Pesnička je liek".

17.4. - Festival kníh pre deti a mládež v Mestskom divadle v Žiline.

18.4. - Gaňova Tarnava - krajské kolo recitačnej súťaže v Ružomberku.

25.4. - Deň otvorených dverí počas 1. vyučovacej hodiny.

         - Uvítanie budúcich prvákov.

27.4. - Deň Zeme.

         - Poďme spolu do sveta - Krajská knižnica Žilina.

 


Marec 2018:

6.3. - 7.3. - Projektové aktivity v Ostrave ("Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s MP").

7.3. - Kamienkovanie v SŠ sv. Jozefa v Turzovke.

8.3. - Tvorivé dielne v Rosenfeldovom paláci.

14.3. - Môj priateľ počítač - "Keby som bol milionárom" - v Spojenej škole na Hurbanovej ulici v Žiline.

         - Návšteva Krajskej knižnice Žilina - Zvieratká a ich mláďatká.

15.3. - Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

16.3. - Školské kolo súťaže Zorničkin slávik.

26.3. - Detská divadelná Žilina - tvorivá dramatika ZDRAVKO.

27.3. - Regionálna prehliadka Hviezdoslavov Kubín a Bytčiansky slávik v SŠI v Bytči.

         - Bastien a Bastienka - veselá spevohra v DU Fatra.

28.3. - Aktivita v Krajskej knižnici Žilina - Poďme spolu do sveta.

Veľkonočné prázdniny budú od 29.3.2018 do 3.4.2018. Do školy pôjdeme 4.4.2018 (streda).

 


December 2017:

6.12. - Mikuláš.

12.12. - Zdobený medovník v Čadci.

13.12. - Krajská knižnica "ZIMA".

20.12. - VIANOČNÁ AKADÉMIA - VIANOČNÝ KOLOTOČ.

Vianočné prázdniny budú od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018. Do školy pôjdeme 9.1.2018 v pondelok.

 


November 2017:

2. a 3.11. - Hipoterapia v Bytčici.

8.11. - Téma "Moje telo" v Krajskej knižnici Žilina o 9,00 h.

15.11. - Hudobná rozprávka Snehuliak v Dome umenia Fatra o 9,00 h.

23.11. - Akcia "Oříšek hledá talent" v Ostrave.

24.11. - Téma "Poďme spolu do sveta" v Krajskej knižnici Žilina o 9,00 h.

30.11. - Dielne zručnosti - regionálne podujatie, organizuje Spojená škola Hurbanova, Žilina.

 


Október 2017:

Začína školská krúžková činnosť.

Navštívime Krajskú knižnicu v Žiline.

Aktivity na Detskom dopravnom ihrisku.

13.10. - Mobilné planetárium v škole.

23.10. - Vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy F. Špániho v Žiline.

25.10. - Celoškolská aktivita "Môj stromček žije".

            - Zdravá desiata.

27.10. - Divadelné vystúpenie "Pinocchio".

Jesenné prázdniny budú od 30.10.2017 do 1.11.2017. Do školy pôjdeme vo štvrtok 2.11.2017.

  


Máj 2017:

17.5. - Gaňova Tarnava - celoštátna súťaž v prednese žiakov v Spišskej Novej Vsi.

18.5. - Súťaž v skladaní puzzle v Ostrave.

19.5. - Cestou-necestou na bicykli i pešo v ŠZŠ Turzovka.

22.5. - Výchovný koncert v Dome umenia Fatra "Predaná nevesta".

25.5. - Kysucký jarmok hier v ŠZŠ Kysucké Nové Mesto.

30.5. - Športové hry.

Dopravná výchova na dopravnom ihrisku na sídlisku Vlčince.

Pokračujú návštevy v Krajskej knižnici na Bernolákovej ulici v Žiline.

 


Apríl 2017:

Návšteva Krajskej knižnice na Bernolákovej ulici v Žiline s aktivitami:

    Les ukrytý v knihe

    Abeceda v knižnici

    Psíček a mačička

    Interaktívne tvorivé dielne

6.4.   - Hviezdoslavov Kubín, Bytčiansky slávik - oblastné kolo v Bytči.

         - Dopravná výchova na dopravnom ihrisku podľa rozpisu.

21.4. - Celoškolská akcia Deň Zeme.

28.4. - Divadielko "Zlaté kuriatko".

Veľkonočné prázdniny budú od 13.4.2017 (štvrtok) do 18.4.2017 (utorok). Do školy pôjdeme 19.4.2017 (streda).

 


Marec 2017:

14.3. - Účasť žiakov dramatického krúžku ZDRAVKO na súťaži Divadelný medveď.

23.3. - Účasť žiakov počítačového krúžku na podujatí Môj priateľ počítač.

29.3. - Divadelné predstavenie u nás v škole "Janko a Marienka".

30.3. - Hviezdoslavov Kubín - školská súťažná prehliadka recitácie a prednesu.

31.3. - Zorničkin slávik - školská súťažná prehliadka spevu.

 


December 2016:

1.12.   - Dielne zručnosti na Spojenej škole ul. Hurbanova v Žiline.

            - Súťaž mladých talentov: Oříšek hledá talent v Ostrave.

            - Vyhodnotenie súťaže Malý ochranárik.

5.12.   - Návšteva Krajskej knižnice.

7.12.  - Martinko Klingáčik - divadelné predstavenie.

8.12.   - Zdobený medovník v Čadci.

12.12. - Vianočný koncert ZUŠ F. Špániho v Žiline.

20.12. - Vianočná akadémia o 10,00 h v Mestskom divadle v Žiline.

V dňoch 15.12. (štvrtok) a 20.12. (utorok) bude zmenená organizácia vyučovania: vyučovanie bude do 11,40 h, školská jedáleň nevarí, školský klub nebude v prevádzke.

Dňa 22.12. (štvrtok) bude vyučovanie do 11,40 h, školský klub do 14,00 h.

Vianočné prázdniny budú od 23.12. (štvrtok) do 5.1.2017. Do školy pôjdeme 9.1.2017 (pondelok).

 


November 2016:

Návšteva Krajskej knižnice na Bernolákovej ulici v Žiline.

Dopravná výchova na dopravnom ihrisku na sídlisku Vlčince.

9.11. - Účasť na súťaži Svetlušky v Považskej Bystrici.

15.11. - Výchovný koncert v Dome umenia FATRA "O nesmrteľnosti hudby".

29.11. - Divadelné predstavenie u nás v škole "Klauniáda".

 


Október 2016:

Začína školská krúžková činnosť a canisterapia.

Navštívime dopravné ihrisko a Krajskú knižnicu v Žiline.

24.10. - Predstavenie "Buďme ľudia" o 8.00 h v škole.

26.10. - Celoškolská akcia "Môj stromček žije".

            - Zdravá desiata.

Jesenné prázdniny budú od 28.10.2016 do 31.10.2016. Do školy pôjdeme v stredu 2.11.2016.

  

Máj 2016:

2.5. - ukončenie výstavy v Auparku o 13:00 h.

3.5. - vystúpenie "Remeslá" (pán Hlbocký z Piešťan).

8.5. - 1.sv. prijímanie žiakov 3. ročníka.

12.5. - Skladanie puzzle v Ostrave.

13.5. - Deň matiek v ŠKD - v telocvični o 14:00 h.

          - Jarná krása v Budatíne.

18.5. - "Cestou-necestou" - deň dopravnej výchovy v Turzovke.

19.5. - Vyhodnotenie medzinárodnej súťaže "Tvoríme si vlastnú knihu" s vystúpením divadelného súboru Zdravko v Bábkovom divadle v Žiline.

31.5. - Trojboj v Bytči.

Ďalšie aktivity, ktoré nás v tomto mesiaci čakajú sú prijímacie pohovory na odborné učilište, hipoterapia, dopravná výchova na dopravnom ihrisku, príprava na športové hry...

 


Marec 2016:

14.3. - Divadielko "Polepetko" o 10.30 h v telocvični.

15.3. - "Hviezdoslavov Kubín" o 8.30 h v telocvični, súťaž v prednese poézie a prózy,

             školské kolo.

16.3. - "Zorničkin Slávik" o 8.30 h v telocvični, súťaž v speve, školské kolo.

22.3. - Tvorivé dielne v knižnici na Vlčincoch.

Veľkonočné prázdniny budú od 24.3.2016 do 29.3.2016. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v stredu 30.3.2016.

 


Február 2016:

5.2. - Divadielko "Mrázik" o 9.30 h v telocvični.

          - Karneval v ŠKD o 13.30 h.

8.2. - Karneval v ŠMŠ o 14.15 h.

10.2. - Riaditeľské voľno z dôvodu konferencie k 25. výročiu školy.

15.2. - Návšteva Krajskej knižnice pre 3. - 5. ročník, "Tri múdre kozliatka".

17.2. - Divadielko "Neboj sa!" z Prešova.

18.2. - Návšteva Krajskej knižnice pre 1. - 2. ročník, "Húsenica".

Jarné prázdniny budú od 29.2.2016 do 4.3.2016. Začiatok vyučovania po prázdninách bude v pondelok 7.3.2016.

 


Január 2016:

29.1. - Polročné vysvedčenie.

          - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. polrok, ktoré sa uskutoční v telocvični.

Polročné prázdniny budú 1.2.2016. Nástup do školy po prázdninách bude v utorok 2.2.2016.

 


December 2015:

2.12. - Ukončenie hipoterapie.

3.12. - Vianočný koncert rodiny Hlbockých z Piešťan.

7.12. - Mikuláš

21.12. - Vianočná akadémia 2015 v Mestskom divadle v Žiline.

Počas mesiaca pokračuje krúžková činnosť aj canisterapia.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY budú od 23.12.2015 do 8.1.2016. Začiatok školského vyučovania po vianočných prázdninách bude v pondelok 11.1.2016.

 


November 2015:

16.11. - Výchovný koncert o kriminalite v Dome odborov pre žiakov 6.-9. ročníka, A variant, o 11.00 h.

19.11. - Ocenenie najšikovnajších žiakov.

24.11. - Rorprávka "Nebojsa" o 9.00 h. v školskej telocvični.

26.11. - Dielne zručnosti na Spojenej škole Hurbanova v Žiline.

27.11. - Miniplayback show v Ružomberku.

Počas mesiaca sa budú v ŠKD konať besedy "Zdravý životný štýl" a "Boj proti obezite".

Pokračujeme v canisterapii podľa dohodnutých termínov a v hipoterapii každú stredu celý mesiac.

 


Október 2015:

23.10. - Môj stromček žije .

Pokračovanie v intenzívnej hipoterapii každú stredu.

V priebehu mesiaca realizácia canisterapie v priestoroch školy.

Vyhlásenie zberu papiera.

Jesenné prázdniny budú od 29.10.2015 do 30.10.2015. Nástup do školy po jesenných prázdninách bude v pondelok 2.11.2015.

 


September 2015:

od 9.9. do 30.9. - Plavecký kurz v plaveckej škole NEREUS - každý pondelok, stredu a piatok v čase od 12.00 do 13.00 h.

od 16.9. do 9.12. - Hipoterapia - každý týždeň v stredu.

 Máj 2015:

6.5., 14.5., 20.5., 27.5. - Hipoterapia.

11.5. - Prijímacie pohovory do OU.

20.5. - Čarovná drotárka - tvorivé dielne v ŠZŠ Šuja.

29.5. - Športové hry špeciálnych škôl.

V tomto mesiaci navštívime aj Hasičskú zbrojnicu a v priebehu mesiaca sa bude vykonávať aj hipoterapia.

 


Apríl 2015:

10.4. - Krajské kolo recitačnej súťaže žiakov ŠZŠ Gaňova Tarnava v Ružomberku.

13.4. - Návšteva Krajskej knižnice v Žiline "Les skrytých rozprávok".

14.4. - "Les skrytých rozprávok" v Krajskej knižnici.

          - Divadelný medveď - súťaž a prehliadka divadelných súborov v Žiline.

          - Čarovná drotárka - tvorivé dielne v ŠZŠ Šuja.

15.4. - Stolnotenisový turnaj v ŠZŠ Ilava.

17.4. - Návšteva Krajskej knižnice v Žiline "Les skrytých rozprávok".

          - Liečivé bylinky - náučné podujatie pre deti z ŠKD.

22.4. - DEŇ ZEME.

          - Ovocno-zeleninový deň.

V priebehu mesiaca sa budú realizovať hipoterapia, canisterapia a terapie v Snoezelen záhrade.

 


Marec 2015:

4.3. - Výchovný koncert "Nápoj lásky" o 10,00 h.

6.3. - Konferencia "Raná starostlivosť o dieťa v CŠPP" k 15. výročiu poradne.

9.3. - Návšteva Krajskej knižnice.

13.3. - Školské kolá súťaží Hviezdoslavov Kubín a Zorničkin Slávik o 8.30 h.

18.3. - Divadelná Žilina - vystúpenie ZDRAVKA.

24.3. - Hviezdoslavov Kubín a prehliadka Bytčiansky Slávik.

30.3. - Výtvarná súťaž v Auparku "Jar a jej prebúdzanie".

V priebehu mesiaca sa budú realizovať návštevy knižnice na Vlčincoch a návšteva kníhkupectva Panta Rhei.

 


Január 2015:

16.1. - Súťaž "Uhádni čo najviac slov" o 14,00 h v ŠKD.

30.1. - Výchovný koncert "Spievaj, že si spievaj" o 8,30 h.

          - Polročné vyhodnotenie žiakov o 10,00 h v telocvični.

V priebehu mesiaca sa bude realizovať canisterapia.

Polročné prázdniny budú 2.2.2015. Nástup do školy po polročných prázdninách bude 3.2.2015.

 


December 2014:

5.12. - Mikuláš o 10,30 h pre všetky deti na škole .

15.12. - Generálka Vianočnej akadémie o 8,30 h v telocvični.

16.12. - Vianočná akadémia 2014.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY budú od 22.12.2014 do 7.1.2015. Začiatok školského vyučovania po vianočných prázdninách bude 8.1.2015.

 


November 2014:

10.11. - Prezentácia Adeli Medical Center Piešťany (neurorehabilitácia) pre rodičov.

20.11. - Deň otvorených dverí v Spojenej škole internátnej KNM.

Plánujeme návštevu Krajskej knižnice v Žiline na Bernolákovej ul. a na Vlčincoch.

 


Október 2014:

3.10. - Ukončenie plaveckého výcviku, "mokré vysvedčenie" .

3.10. a 13.10. - Návšteva Krajskej knižnice - "Tri múdre kozliatka" - o troch nezbedných kozliatkach, ktoré sa vybrali do sveta hľadať svojho gazdu (1. - 3. roč.).

6.10. - Metodický deň, otvorenie Snoezelen terapeutickej miestnosti (vyučovanie sa nekoná).

14.10. a 27.10. - Návšteva Krajskej knižnice - "Zverinec na siedmom poschodí" - rozprávanie o tom, aké netradičné zvieratká môžeme chovať v paneláku od mravcov až po opice (4. - 7. roč.).

23.10. - Hudobno zábavný program "Pesnička je liek" - deti sa zabavia pri pesničkách o zvieratkách, remeselníkoch a budú hádať rôzne rozprávky.

24.10. - Celoškolská aktivita "Môj stromček žije" + mliečna desiata.

            - Zber papiera.

Jesenné prázdniny budú od 30.10.2014 do 31.10.2014. Nástup do školy po jesenných prázdninách bude v pondelok 3.11.2014.

 


September 2014:

2.9. - Slávnostné otvorenie šk. roka 2014/2015 o 8:00 h. v školskej záhrade.

8.9. - Celoškolské rodičovské združenie o 15:30 v jedálni.

18.9. - PARALYMPIÁDA v Strednej zdravotníckej škole v Žiline.

Plavecký výcvik organizovaný plaveckou školou NEREUS (každý pondelok, stredu a piatok od 11:30 do 13:30 h).

22.9. - "Snežienka" divadielko ZUŠ v Žiline.

 


 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET