Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Aktuality


Prázdniny v šk. roku 2017/2018
Jedálny lístok
 
  
 
 
aktualizované 4.6.2018
 

 

Detský čitateľský maratón

V stredu, 30.5.2018, sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili 11. ročníka detského čitateľského maratónu "Čítajme si... 2018" v OC Aupark v Žiline. Žiaci čítali z knižky Škola za školou. Milo sa im prihovárali pani knihovníčky z Krajskej knižnice v Žiline a riaditeľ Mestského divadla v Žiline, p. Šulík. Žiaci sa zahrali pripravené hry, kreslili a skamarátili sa s deťmi z iných škôl.

PaedDr. Oľga Uhliariková

 

Poďme spolu do sveta

Naposledy žiaci 5. a 7. ročníka v piatok 25.5.2018, putovali do sveta v rámci projektu Krajskej knižnice v Žiline. Tentokrát došli do Ázie - najľudnatejšieho z kontinentov.  Najskôr si na glóbuse ukázali, kde sa Ázia nachádza. Potom si každý žiak vytiahol obrázok a hádal, čo je tam vyobrazené, napr. kimono, ryžové polia, cvičenie jogy a podobné ázijské reálie. Z figúrok zvierat a vtákov vyberali tie, ktoré žijú v Ázii. Zahrali sa hru o zvieratkách, vyzdobili si list papiera a vyrobili si z neho vejár.

Veľa nových informácií sme sa dozvedeli a hádam aj veľa vedomostí nadobudli pri potulkách svetom v Krajskej knižnici v Žiline. Veľké ďakujeme lektorke p. Danke Ďuračíkovej  a vedeniu knižnice.

Mgr. Júlia Halajová

 

Cestou necestou - na bicykli i pešo

V stredu 23.05.2018 sme opäť vyrazili na výlet do Turzovky. Tentokrát nás pozvala Špeciálna základná škola v Turzovke na milú aktivitu v rámci dňa Dopravnej výchovy  „Cestou necestou – na bicykli i pešo“, ktorá sa realizovala na dopravnom ihrisku v Areáli športu a oddychu v Turzovke – Závodí. V úvode si všetci zúčastnení teoreticky zopakovali pravidlá cestnej premávky, a potom mohli vyraziť na bicykloch, či motokárach na cesty dopravného ihriska. Slniečko nám prialo, cesty boli suché a plné usmiatych detí. Na záver nás čakala chutná opekačka a vyhodnotenie dňa. Deti si okrem krásnych zážitkov odniesli i rozmanité darčeky a spoločný diplom.

Mgr. Mária Mikulíková

 

Deň Zeme

Pri príležitosti svetového Dňa Zeme sme na našej škole organizovali celoškolskú akciu. V piatok, 27. apríla, sa všetci žiaci venovali ekologickým  témam a aktivitám. Počas dňa nechýbali praktické aktivity, na ktorých si deti osvojovali  ako podávať prvú pomoc. V tento deň sa školské lavice premenili na čarovné stoly plné prekvapení, ktoré nám dáva príroda. Každá trieda vyrobila  originálny výrobok na tému “Vzácne dary prírody“. Šikovnejšie deti si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce v záhrade: hrabali, zametali, upravovali záhradu najlepšie ako vedeli. Samozrejme, že po usilovnej práci si zaslúžili aj odmenu plnú zeleninových vitamínov.

Mgr. Mária Remišová

 

Návšteva Krajskej knižnice

V piatok, 27.4.2018, žiaci 5. a 7. ročníka znovu zavítali do Krajskej knižnice v Žiline. V rámci projektu Poďme spolu do sveta sa tentokrát vybrali do Ameriky. Pripomenuli si, čo všetko o Amerike už poznajú a vedia z bežného života, ktoré zvieratá by v Amerike stretli. Zahrali si zvieraciu pantomímu, porozprávali zaujímavosti o indiánoch. Nakoniec si každý žiak vytvoril vlastnú indiánsku čelenku s pierkami.

Mgr. Mária Mikulíková

 

Deň Zeme v ŠZŠ v Šuji

V piatok, 20. apríla 2018, prišli naši ôsmaci a siedmaci so svojimi triednymi učiteľkami na návštevu do ŠZŠ v Šuji. Pre žiakov tam pripravili akciu Deň Zeme. Pozvali horára – lesného pedagóga, ktorý mal pripravený zaujímavý program. Na úvod si všetci vyrobili z papiera lesnícky klobúk. Potom pán horár premietol prezentáciu, z ktorej sa  žiaci dozvedeli, čo je les, aké druhy lesov máme, koľko má les poschodí, akí obyvatelia ich obývajú a veľa iných nových poznatkov. Po prezentácii si vypracovali pracovné listy o zvieratkách a vylúštili environmentálne hádanky. Bolo to príjemne strávené predpoludnie. Ďakujeme.

Mgr. Júlia Halajová

 

Pesnička je liek

Vo štvrtok 12. apríla prišiel medzi nás profesionálny pesničkár Viktor Guľváš. Tento umelec dlhé roky koncertuje pre deti, ku ktorým má vďaka vyštudovanej profesii (učiteľ) veľmi blízko. Týždenne odohrá niekoľko koncertov po celom Slovensku i Českej republike. Na koncertoch hrá len pôvodné skladby vlastnej tvorby. Koncerty majú vzdelávací charakter. Pesničky Viktora Guľváša majú deti nielen zabaviť, ale tiež pomáhajú vychovávať. V jeho repertoári sú napríklad skladby o vybraných slovách, matematike, či fyzike. Deti počúvajú a zároveň sa nenásilnou formou učia. Temperamentné melódie a veselé texty pesničiek nás ovládli. Celý koncert sme si užili naplno - deti spievali a tancovali jedna radosť!

ĎAKUJEME za umelecký zážitok .

Mgr. Mária Remišová

 

 

Rozprávka o Rumcajsovi

V stredu 11. apríla 2018 k nám zavítali herci z divadla Clipperton. Zahrali nám rozprávku Rumcajs. Bol to dobrý, láskavý obuvník so zmyslom pre humor a spravodlivosť. Z príbehu sme sa dozvedeli, ako sa stal z obuvníka zbojník, ako sa dostal do väzenia, ako sa stretol s Mankou a ako bojoval s trojhlavým drakom. Aj napriek tomu, že bol Rumcajs zbojníkom, ničoho sme sa nebáli. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a aktívne sa zapájali do diania. Nadčasovými dialógmi a akčným dejom dokázali herci zaujať celú školu. Moderné pesničky a zábavné Rumcajsove tanečné kroky "sem a tam" spestrili dej tanečnej rozprávky. Hercom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšie vystúpenie u nás.

Mgr. Mária Remišová

 

 

Návšteva Krajskej knižnice

Projekt Krajskej knižnice v Žiline Poďme spolu do sveta pokračoval 28.3.2018. Žiaci 5. a 7. ročníka navštívili najmenší svetadiel – Austráliu. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o jeho obyvateľoch, prírode, zvieratách. Spoznali také zvieratá, o ktorých doteraz  nepočuli. Napríklad tasmánsky čert, vombat, taipan. So záujmom vyfarbili pracovný list a vyzdobili si bumerang. Na záver sa zahrali hru, v ktorej napodobňovali pohyb austrálskych zvierat.

Mgr. Júlia Halajová

 

Hurá, postupujeme ďalej!

Dňa 27. marca  2018 boli naši žiaci reprezentovať školu na regionálnej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína a Bytčianskeho slávika, ktorá sa konala v Bytči v Dome kultúry. Celé podujatie tradične organizuje Spojená škola internátna v Bytči. Žiaci súťažili v kategóriách podľa veku. Počas prestávky sme si pochutili na výbornom občerstvení, porozprávali sme sa s kamarátmi z iných škôl.

Porota mala neľahkú úlohu pri hodnotení prednesov, pretože všetky deti sa snažili podať čo najlepší  výkon. Udeľujeme pochvalu našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy: Kvetke Balážovej a Jurkovi Bačíkovi.

Do krajského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov špeciálnych základných škôl, ktorá sa bude konať 18. apríla v Ružomberku postupujú naši chlapci Jurko Sloboda z 1. ročníka Aďko Gažúr z 9. ročníka.

Chlapcom úprimne gratulujeme a tešíme sa z ich úspechov.

Organizátorom ďakujeme za nezabudnuteľné zážitky.

Mgr. Mária Remišová

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín a Zorničkin slávik 2018

Tohtoročné školské kolo súťaží HK a ZS sme organizovali v dňoch 15. a 16.marca 2018 v priestoroch školskej telocvične, kde sa tvorivým pani učiteľkám podarilo vyčarovať priestor hodný umeleckej recitácie a spevu v podaní našich žiakov.

V rámci súťaže Hviezdoslavov Kubín boli žiaci rozdelení  do jednotlivých kategórií:

1. kategória  poézia žiaci 1. - 3. ročníka

1. miesto Juraj Sloboda

2. miesto Lukáš Vyskoč

3. miesto Silvia Kaločanová

2. kategória  poézia žiaci 4. - 6. ročníka

1. miesto Kvetoslava Balážová

2. miesto Ľudmila Krcheňová a Juraj Bačík

3. miesto Benjamín Remek a Pavol Belan

3.  kategória B

1. miesto Tomáš Fedor

2. miesto Matúš Ďurkovský

3. miesto Natália Mrowková

4. kategória poézia žiaci 7. - 9. ročníka

1. miesto Roman Kais

2. miesto Lenka Janičkovičová

3. miesto Adriana Janurová

5. kategória próza žiaci 7. - 9. ročníka

1. miesto Adrián Gažúr

2. miesto Romana Labudová

3. miesto Michal Milo

Do súťaže bolo prihlásených 41 žiakov. Medzi jednotlivými kategóriami sa deti zabávali hádaním hádaniek. Za dobrú odpoveď získali malú zdravú dobrotu.

V školskom kole súťaže Zorničkin slávik sme si vypočuli prevažne slovenské ľudové piesne. Slávnostnú atmosféru umocnilo temperamentné vystúpenie žiakov tanečného krúžku.

VYHODNOTENIE

1. kategória  žiaci 1. - 3. ročníka

1. miesto Juraj Sloboda

2. miesto Silvia Kaločanová

3. miesto Martin Bačík, Patrik Šustek

2. kategória žiaci 1. - 5. ročníka

1. miesto Juraj Bačík

2. miesto Marianna Nižníková, Samuel Majerčík, Pavol Belan

3. miesto Mário Baláž, Martin Vanca

3. kategória  žiaci 4. - 6. ročníka

1. miesto Adrián Gažúr

2. miesto Terézia Baďurová

3. miesto Darina Laščiaková

4. kategória B

1. miesto Adam Dubovický

2. miesto Natália Mrowková

3. miesto Matúš Ďurkovský

Na záver boli všetky deti odmenené darčekom, diplomom, či  pamätným listom.

Ďakujeme organizátorom sa prípravu a realizáciu školských súťaží. Všetkým veľkým aj malým školákom želáme veľa školských úspechov.

Mgr. Mária Remišová

 

 

Kamienkovanie v Turzovke

7. marca sme sa zúčastnili tvorivých dielní v Turzovke pod názvom KAMIENKOVANIE. Na tejto peknej akcii bola Kvetka Balážová a Emka Virdzeková s pani učiteľkou Máriou Mikulíkovou. Čakalo nás milé privítanie a množstvo inšpirácie na tvorenie. Deti pracovali s prírodným materiálom kameňom, ktorý natierali, lepili a dotvárali do veselých obrazov na pripravené drevené rámiky. Pod ich rukami vznikali  mačiatka, ovečky, lúka plná kvetov. Domov sme odchádzali s plným priehrštím nápadov a krásnych obrázkov, ktoré sme si vytvorili.

Mgr. Mária Mikulíková

     

 

 

V dňoch 6. – 7. 3. 2018 sme v rámci projektu "Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím" navštívili Ostravu. Absolvovali sme výstavu "Malý Svět techniky U6", exkurziu v pekárni a navštívili sme tiež našich kamarátov v spriatelenej škole v Slezskej Ostrave. Viac informácií a fotiek nájdete v odkaze.

Mgr. Andrea Dolovacká

 

O troch grošoch

Po jarných prázdninách dňa 26.2.2018 ku nám zavítali herci z prešovského kočovného divadla Portál s vystúpením na motív ľudovej rozprávky od Pavla Dobšinského "O troch grošoch". Viete, ako sa dá vyžiť z troch grošov? Tak nad tým si veru lámali svoje učené hlavy aj kráľovskí radcovia. Hlavnou myšlienkou rozprávky je zachytenie skromného života sedliaka, ktorý pracoval za tri groše. Z toho jeden vracal, druhý požičiaval a z tretieho žil. A tak, ako to už v rozprávkach býva, spravodlivosť, múdrosť a skromnosť zvíťazila.

ĎAKUJEME hercom za umelecký zážitok.

Mgr. Mária Remišová

 

 

Milí rodičia!

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s učiteľmi a žiakmi zo Spojenej školy internátnej Žilina a Spojnej školy internátnej Kysucké Nové Mesto pod názvom Prezentácia možností ďalšieho vzdelávania žiakov.

Stretnutie sa uskutoční 8. februára o 9:00 hod. v našej škole, ako súčasť projektu "Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím". Cieľom stretnutia je priblížiť študijné odbory danej školy, ktoré majú Vaše deti navštevovať počas štúdia na strednej škole/učilišti. Po ukončení prezentácií je Vám k dispozícii výchovná poradkyňa PaedDr. Oľga Uhliariková, ktorá rada odpovie na Vaše otázky. Bližšie informácie TU.

 

Návšteva Krajskej knižnice

V piatok, 26.1.2018, žiaci 5. a 7. ročníka znovu zavítali do Krajskej knižnice v Žiline. V rámci projektu Poďme spolu do sveta sa tentokrát vybrali do Afriky. Pripomenuli si, akí ľudia žijú v Afrike, ktoré zvieratá by tam stretli. Na mape si našli niektoré mestá, rieky, pohoria. Nakoniec si každý žiak vytvoril vlastnú bojovú masku.

Mgr. Júlia Halajová

 

 

V mesiaci december sme s cieľom ocenenia služby ubytovania a stravy v meste Ostrava, pre potreby projektu s názvom "Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím", oslovili potenciálnych dodávateľov služby. Na základe cenových ponúk, sme využili možnosť uzatvorenia zmluvy s dodávateľom  s najnižšou ponúknutou cenou, ktorým bol Hotel Mária, Milan Ševčík so sumou 760,- Kč s DPH.

Mgr. Peter Krajčí, PhD.

 

Vianočná akadémia
 

Pozvánka   Program
 

 

 

Vážení rodičia a priatelia školy!

Ďakujeme, že ste sa 18.11.2017 prišli zabaviť na zimný hokejový štadión v Žiline, kde sa konala jedinečná akcia. Naša škola sa vďaka organizátorom stala súčasťou tohto zaujímavého športovo-charitatívneho podujatia s názvom „Pomáhajme hokejom“. Išlo o exhibičný zápas HC OLYMP Praha pod vedením herca – zabávača Martina Dejdara. Proti pražskému súperovi nastúpil výber hráčov Mestského úradu Žilina, Žilinskej univerzity, partnerov projektu, ale i osobnosti zo športového, spoločenského a kultúrneho prostredia mesta ŽILINA.

Deti si užili kaskadérske vystúpenia, krasokorčuliarske umenie, komické športovo ladené situácie. Taktiež deti zabávali rozprávkoví maskoti: dvojica Pat a Mat a obľúbení Maťko s Kubkom.

Kúpou lístkov ste finančne podporili našu školu.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU

 

 

DIVADLO ZO ŠUFLÍKA

V piatok 27.10.2017 zavítali ku nám do školy dve veselé, kreatívne a komunikatívne šuflikantky – herečky Aďka a Domka, Interaktívnym spôsobom aj tentokrát priniesli deťom poučenie, radosť, smiech a zábavu. Zo zázračného šuflíka sme vylovili rozprávku Pinocchio.

Predstavenie PINOKIO má za sebou viac ako 250 repríz. Deti sa presvedčili, že klamať sa neoplatí! Počas predstavenia si deti s  Pinocchiom zaspievali, zažili veľké dobrodružstvo a ochutnali atmosféru Talianska, z ktorého rozprávka pochádza.  Spolu s Modrou vílou deti kúzlili a vyčarovali nielen dlhý nos za Pinocchiove klamstvá. Boli sme  svedkami ako sa z drevenej bábky stal ozajstný dobrosrdečný chlapec.

Ďakujeme za zážitok

Mgr. Mária Remišová

 

 

Môj stromček žije

25.októbra sme v škole realizovali každoročnú celoškolskú aktivitu Môj stromček žije. Deti netradičným spôsobom získavali nové skúsenosti. V niektorých triedach sa z detí stali záhradníci a presádzali izbové kvetiny. Iné deti usilovne  pracovali s prírodným materiálom. V triedach vznikali originálne diela, ktoré nám na výstavke v priestoroch školy pripomínajú krásu jesene.

Prvú pomoc a základné ošetrenia pri drobných úrazoch si deti vyskúšali spolu so študentkami Strednej zdravotníckej školy.

V priestoroch telocvične prebiehala canisterapia s našimi známymi psíkmi. K skúseným fenkám Keny a Kapy pribudol aj nový kamarát Uno. Pani učiteľky– cvičiteľky psíkov si pre deti pripravili zábavné hry, pri ktorých im pomáhali aj štvornohí kamaráti.

Okrem toho mali deti možnosť zapojiť sa do pohybových hier pod vedením našej masérky. Dievčatá si užili „babské reči“ o hygiene, o dospievaní, o zdravých stravovacích návykoch. Chlapci sa zapojili do aktivít, ktoré súvisia so zdravým životným štýlom. Protidrogová prevencia  bola tematicky atraktívna, chlapcov zaujala.

Samozrejme, že po týchto vzdelávacích aktivitách si žiaci užili aj školskú záhradu, kde mali plné ruky práce – hrabali lístie, rýľovali hriadky, zametali chodníčky,  pozbierali odpadky z trávnikov. Mladší žiaci sa zúčastnili dopravnej výchovy na blízkom dopravnom ihrisku.

Všetkých potešila sladká mliečna desiata. Pani kuchárky pripravili sladký puding. Ďakujeme 

Mgr. Mária Remišová

 

 

Mobilné planetárium

V piatok 13.10.2017 bolo naše vyučovanie nielen mimoriadne atraktívne, ale aj poučné. V našej telocvični pristálo „mobilné planetárium“. Toto planetárium je prvé na Slovensku a ponúka deťom sférické premietanie vzdelávacích filmov nielen o hviezdach a vesmíre. Ide o vynikajúcu didaktickú pomôcku – digitálny prístroj. Zážitok z projekcie bol  umocnený tým, že počas filmu deti ležali  a pozorovali film v nafúknutej kupole.

V priebehu vyučovania si naši žiaci mali možnosť pozrieť dva filmy:

Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu a Astronómia pre deti.

 

Ako Mesiac putoval k Slnku na návštevu:

V rozprávke Mesiačik putuje po nebeskej sfére zverokruhu, aby sa stretol so Slnkom. Pri svojom putovaní zažíva rôzne dobrodružstvá a stretáva niekoľko múdrych radcov- stretáva sa s dvanástimi znameniami, ktoré mu pomáhajú ísť za Slnkom tou správnou cestou.  Po ceste trblietavou hviezdnou oblohou  sa s ním dejú zaujímavé premeny, Mesiac mení svoju tvár. A tak sa deťom ukazuje najprv ako udatný mládenec plný sily, ale postupne počas svojej cesty po zverokruhu mu sily ubúdajú. Keď sa mu podarí to, po čom túžil stretnúť  sa so Slnkom je úplne slabý a unavený. Musí  si oddýchnuť vo svojom  Mesačnom dome.

V tejto rozprávke sa veľmi dobre podarilo deťom vysvetliť zložité javy z astronómie, ktoré pozorujeme na nebi.

 

Astronómia pre deti:

Deti si užijú cestu  čarovným raketoplánom po Slnečnej sústave. Príbeh rozprávajú kreslené postavičky: trpaslík Zvedavko a jeho učiteľ trpaslík Vševed. Deti sa dozvedia, ako vyzerajú jednotlivé planéty, aký majú povrch, ako ďaleko sa nachádzajú od Slnka, získajú predstavu o ich veľkosti. Tiež sa dozvedia, aký je rozdiel medzi hviezdou  a planétou. Vševed poučí deti, že na Merkúre nie sú oblaky, nie je tam vzduch ani voda, počas dňa je tam príliš horúco a v noci strašná zima. Potom raketoplán letí k Venuši, kde pozorujú silné búrky a blesky. Expedícia pokračuje na Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún. Deti sa dozvedia odpovede na zvedavé otázky: Aké veľké je Slnko? Ako dlho by sme cestovali na Slnko? Čo je rýchlejšie ako kozmická raketa? Čo je to svetelný lúč? Čo by sa stalo, keby Slnko prestalo svietiť? 

Mgr. Mária Remišová

 

Oznam

Vážení rodičia, v školskom roku 2017/2018 sme otvorili prípravný ročník pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS). Po skončení prípravného ročníka budú títo žiaci pokračovať v beznej ZŠ.

  

Školský rok 2016/2017

 

28.4.2017 Zlaté kuriatko (divadelné predstavenie)

Mladí talentovaní herci prišli našich malých i veľkých školákov potešiť zábavnou, ale aj poučnou divadelnou hrou, v ktorej vystupovali tri zvieratká – vlk, líška a kuriatko. Lakomá líška nahovorila vlka, aby spoločne ukradli starkej a starkému zlaté vajce, ktoré zniesla zázračná sliepka. Aké bolo ich prekvapenie, keď sa namiesto zlatej sliepočky vyliahol zlatý kohútik, čo úplne nabúralo líškine a vlkove plány na zbohatnutie. Napokon však našli oveľa väčší poklad. Obaja si malého kohútika, ktorého vlk pomenoval Petrík, veľmi obľúbili a stali sa jednou šťastnou rodinkou. Divadelná hra bola obohatená o moderné prvky, zazneli v nej viaceré chytľavé pesničky a naši malí diváci, okrem toho, že sa veľmi dobre zabavili, si zároveň uvedomili, aké je dôležité a vzácne mať podobnú rodinku, akú našiel kohútik Petrík.  

Uvedomili si, že nezáleží na tom, či ich vychovávajú vlastní alebo nevlastní rodičia, v prvom rade by to mali byť ľudia, ktorí ich dokážu obdarovať úprimnou láskou a dobrotou. 

Mgr. Miloš Zvrškovec, PhD.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces darovaním 2% z dane.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Vyplnené vyhlásenie môžete odovzdať priamo v škole.

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane si môžete stiahnuť TU.                                                               

 

Gaňova Tarnava

Dňa 11.4.2017 sa žiak 9. ročníka Richard Čaniga zúčastnil krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava, ktoré sa konalo v Ružomberku. Riško si v prednese prózy vybojoval pekné druhé miesto a postupuje do celoslovenského kola v Spišskej Novej Vsi. Srdečne blahoželáme!

Mgr. Katarína Halušková

 

30.3.2017

Na štvrtok sme sa všetci veľmi tešili, lebo nás čakala dlhoočakávaná súťaž, ktorá má nielen na Slovensku, ale aj na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu. Hviezdoslavov Kubín otvorila slávnostným prejavom pani riaditeľka, ktorá hneď na úvod venovala niekoľko slov učiteľovi národov Jánovi Amosovi Komenskému, ale aj všetkým pedagogickým pracovníkom. Tí sa snažia vykonávať svoju prácu čo najlepšie, a preto si zaslúžia, aby 28. marec (Deň učiteľov) patril práve im.

Celým programom nás sprevádzala pani zástupkyňa Remišová, ktorá sa postarala o veľmi dobrú náladu počas súťaže. Aj tento rok sa zišla silná konkurencia. Malé aj veľké deti sa snažili, čo im sily stačili. Aj vďaka pomoci šikovných pani učiteliek, asistentiek a vychovávateliek, ktoré ukážkovo pripravili všetkých súťažiacich na vystúpenie, to mala  porota aj tento rok veľmi náročné. Všetky kategórie podali mimoriadne výkony, a tak môžeme smelo povedať, že víťazmi sa stali vlastne všetky detičky, ktoré premohli trému, krásne odrecitovali svoje pripravené básničky a príbehy, za čo ich publikum odmenilo zaslúženým neutíchajúcim aplauzom. Ďakujeme za krásny zážitok.

Mgr. Miloš Zvrškovec, PhD.

 

29.3.2017

V stredu nás navštívili šikovné a talentované herečky Aďka a Dominika z divadielka zo Šuflíka, aby nám predstavili obľúbenú detskú rozprávku O Jankovi a Marienke. Predstavenie obohatili o pekné pesničky, dozvedeli sme sa nielen o zdravej výžive, ale aj o tom, ako správne chrániť prírodu. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Ježibaba skončila v peci a Janko s Marienkou sa vrátili naspäť k svojim rodičom.

Aďku a Dominiku odmenili naše detičky zaslúženým potleskom, ktorý doznieval ešte dlhé minúty po predstavení.


Mgr. Miloš Zvrškovec, PhD.

 

Súťaž Zlatý slávik

Aj tento rok sa niesol Zlatý slávik vo veľmi dobrej nálade. Nemalou mierou sa o to zaslúžila moderátorka celého programu pani zástupkyňa Remišová, ktorá nám okrem iného priblížila históriu niektorých hudobných nástrojov. Veľmi dobre sa prezentovali aj žiaci deviateho ročníka Erika Ďurdíková, ktorá nám zahrala na flaute známe ľudové piesne a Rastislav Bzdyl, ktorý zaspieval jeden z hitov skupiny Elán –  Vymyslená. O dobrú náladu sa postaral aj pán učiteľ Krajči, ktorý sa počas súťaže zhostil úlohy skúseného dídžeja. Súťažiacim robil hudobný sprievod, a publiku zase púšťal rôzne zvláštne zvuky, ktoré sa naše deti pokúšali uhádnuť. Aj tento rok bola konkurencia veľmi veľká a porota zložená zo skúsených pani učiteliek mala veľmi náročnú úlohu pri vyhlásení konečných výsledkov. Snažili sa všetky deti. Malé aj veľké. Niektorí súťažiaci zaujali aj krásnym oblečením, viacerí z nich vystúpili v ľudových vyšívaných krojoch. Neraz sme mali pocit, že sledujeme známu hudobnú súťaž Zem spieva. A verte, že vystúpenia našich detí by sa v nej rozhodne nestratili. Zaslúžený potlesk spokojného publika doznieval ešte dlhé minúty po vyhlásení výsledkov. A patril nielen všetkým súťažiacim, ale aj ich šikovným pani učiteľkám, asistentkám a vychovávateľkám, ktoré sa rovnako ako deti postarali o krásny hudobný zážitok, za čo im všetci úprimne ďakujeme.

Mgr. Miloš Zvrškovec, PhD.

 

Môj priateľ počítač

Dňa 23.3.2017 sa žiaci počítačového krúžku zúčastnili akcie "Môj priateľ počítač" s názvom "Cesta do rozprávky", ktorá sa konala na ŠZŠ Hurbanova ul. v Žiline. Prezentovali sa tam spracovaním videozáznamu divadielka "Vianoce v pekle", ktoré nacvičili žiaci divadelného krúžku Zdravko. Toto predstavenie uviedli na súťaži Detská divadelná Žilina. Video zostrihali ho a doplnili svojimi nahrávkami na počítačovom krúžku. Na tejto akcii sa stretli aj so žiakmi z iných špeciálnych škôl v našom kraji a nadviazali s nimi kamarátske vzťahy.

Video si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://youtu.be/Ucz0I40jlVA

Mgr. Jana Keméňová

 

Zdravko

V dňoch 14. a 15. marca 2017 prebiehala regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospelých hrajúcich pre deti a divadla mladých. Súťaž mala názov Detská divadelná Žilina.

Už tradične sa tejto súťaže zúčastňuje divadelný súbor ZDRAVKO zo Špeciálnej základnej školy a Špeciálnej materskej školy J. Vojtaššáka 13 v Žiline. Jedinú špeciálnu školu prezentoval Zdravko hrou Vianoce v pekle pod vedením Mgr. Márie Mikulíkovej, Mgr. Anny Harvánkovej a Bc. Barbory Brandýskej. V naštudovanej hre vystúpilo 18 žiakov rôzneho veku a rôzneho stupňa zdravotného znevýhodnenia. Na divadelných doskách sa zo žiakov stali veľkí herci, javisko bolo plné čertov a milých detí, ktoré našli priateľstvo. Spoločne vyrobené darčeky spôsobili ozajstné Vianoce aj v pekle. Hra svojím prevedením a výbornými hereckými výkonmi presvedčila porotu tak, že rozhodla, aby práve ZDRAVKO postúpil do ďalšieho kola súťaže.

Som na vás pyšná, blahoželám! Z vášho úspechu sa úprimne teším a ďakujem za vynikajúcu reprezentáciu školy.  Držím vám palce v ďalšom kole súťaže.

riaditeľka školy Mgr. Miroslava Jančová

 

Oznam

V týždni od 27. februára 2017 do 3. marca 2017 budú jarné prázdniny.

Škola bude v prevádzke od pondelka 6. marca 2017.

 

Karneval

V dňoch 17. a 21. februára 2017 sa v našej škole tancovalo, súťažilo a vo veľkom štýle radovalo!

Telocvičňa bola plná zvieratiek, princezien, rytierov, hasičov, kovbojov, pirátov, no skrátka plná veselých karnevalových masiek. Ťažko bolo medzi nimi nájsť pani učiteľky, lebo boli premenené na lesné žienky, mačičky, chrobáčiky či Mášu. Zábava bola veselá, bohatá, družná, skrátka ozajstná karnevalová.

Chcem sa poďakovať všetkým rodičom za vynaloženú námahu a kreativitu pri príprave masiek, za ich podporu a povzbudzovanie detí v súťažiach a hrách a za zapájanie sa do spoločnej zábavy.

Všetkým pani učiteľkám ŠMŠ a vychovávateľkám ŠKD ďakujem za realizáciu tohtoročného úžasného karnevalu. Skutočne sa vydaril. Nech žije karneval!

Už teraz sa tešíme na karneval v roku 2018.

riaditeľka školy Mgr. Miroslava Jančová

 

Oznamy

Polročné prázdniny budú v piatok 3. februára 2017. Do školy pôjdeme v pondelok 6. februára 2017.

Vo štvrtok 2. februára bude skrátené vyučovanie na 4 vyučovacie hodiny. Školský klub detí bude mať v tento deň obvyklú prevádzku, do 16,00 h.  

 

Vianočná akadémia
 

Pozvánka   Program
 

 

 

"Oříšek hledá talent"

Dňa 1.12.2016 sa žiaci Erika Ďurdíková, Kristínka Sihlovcová, Romanka Labudová, Aďko Gažúr, Rasťo Bzdyl a Riško Čaniga zúčastnili talentovej súťaže s názvom „Oříšek hledá talent“ v spriatelenej Základní škole speciální, Těšínská 98 v Slezskej Ostrave.

Urobili nám veľkú radosť získaním prvého, druhého aj tretieho miesta. Ocenení:  Erika Ďurdíková za recitáciu (1. miesto), Aďko Gažúr, Rasťo Bzdyl, Erika Ďurdíková a Kristínka Sihlovcová za tanec (2. miesto) a  Rasťo Bzdyl za spev (3. miesto).

Vďaka patrí nielen oceneným, ale aj pani učiteľkám: Mgr. Mári Mikulíkovej, Mgr. Adriane Hnitkovej, Mgr. Andrei Haviarovej, ktoré ich k tomuto úspechu priviedli.

Mgr. Peter Krajčí, PhD.

 

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany"

Dňa 1.12.2016 si žiaci 8. – 10. B ročníka boli vyzdvihnúť ocenenia na Okresnom úrade v Žiline- odbore krízového riadenia.

Získali 1. miesto a cenu za najlepšiu prácu vo svojej kategórii v 4. ročníku okresnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Po slávnostnom vyhodnotení si vypočuli i odbornú prednášku a konkrétne ukážky práce zamestnancov priamo na pracovisku krízového riadenia. Pozorovali, ako pracujú záchranárski pracovníci – hasiči, zdravotníci i polícia. Pochopili,  aké dôležité je poznať číslo tiesňového volania 112 a že jeho zneužívaním môžu ohroziť ľudské životy.  

Žiaci si zo zaujímavého dopoludnia odniesli zaujímavé ceny a elán do ďalšej práce.

Mgr. Katarína Halušková

 

Deň študentov

Pri príležitosti Dňa študentov sa v Kultúrnom dome v Bytči dňa 22.11.2016 konalo slávnostné oceňovanie najlepších študentov. Táto udalosť bola výnimočná aj pre žiakov našej školy.

OÚ Žilina udelil Pamätné listy a medaily J.A.Komenského žiakom 9.ročníka:

  • Richardovi Čanigovi za aktívnu prácu v školskom divadelnom súbore Zdravko, za dlhoročné zapájanie sa do národnej a medzinárodnej súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“  a postup do celoslovenského kola „Gaňova Tarnava“ za prednes prózy.
  • Rastislavovi Bzdylovi za aktívnu prácu v školskom divadelnom súbore Zdravko, za dlhoročné zapájanie sa do národnej a medzinárodnej súťaže „Tvoríme vlastnú knihu“ a postup do celoslovenského kola „Gaňova Tarnava“ za prednes prózy a za reprezentáciu školy na rôznych školských a verejných akciách v speve.

V mene školy vyjadrujeme veľkú vďaku triednej pani učiteľke Mgr. M. Mikulíkovej, ktorá spolu s Mgr. A. Harvánkovou vedie divadelný súbor. Svojim osobným príkladom vedú deti k láske k hovorenému slovu, k hudbe, k pohybu a k umeniu.

Mgr. Mária Remišová

 

Svetlušky

Aj tento školský rok sme prijali pozvanie na oblastnú súťaž Svetlušky v Považskej Bystrici, ktorá sa konala v stredu 9. novembra 2016. Veľkým zážitkom bolo cestovanie – deti si užili pohodlnú jazdu mikrobusom. Žiaci reprezentovali našu školu v týchto disciplínach: tanec, spev, skladanie puzzle a modelovanie. Poslaním súťaže je podporovať u detí tvorivosť, súťaživosť a pocit zdravého sebavedomia, a tým napomáhať integrácii v spoločenskom živote našich školákov.

Deti podali úžasné výkony, za ktoré si vyslúžili aj ocenenia:

Rastislav Bzdyl získal 1. miesto v kategórii  SPEV.

Adrián Gažúr získal 1. miesto v kategórii  MODELOVANIE.

Ďakujeme organizátorom za príjemne strávený deň, za nové skúsenosti a možnosť ukázať ostatným , čo dokážeme .

Mgr. Mária Remišová

 

 

Žilinská Krajská knižnica

V októbri sa žiaci 4. a 5. ročníka sa zúčastnili podujatia “AKO SOM HĽADAL KAMARÁTA“. Pani knihovníčka deťom prečítala pútavý príbeh z knihy Kamienočka a Kamienočko. Deťom obrazne vysvetlila zmysel priateľstva, dej príbehu ich previedol ríšou zvierat a fantázie. Na záver si z kamienkov vytvorili hlavných hrdinov.

Mladší žiaci sa v rámci spolupráce s Krajskou knižnicou v Žiline zapojili do nového projektového programu: Abeceda v knižnici. Deti si hravou a interaktívnou formou osvojovali písmená abecedy. Súčasťou aktivít bola dramatizácia príbehov, cvičenia zamerané na fonematické uvedomovanie a zmyslové vnímanie.

Deťom sa tieto aktivity veľmi páčili, v príjemnom prostredí knižnice strávili poučné predpoludnia. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na budúce stretnutia.

Mgr. Mária Remišová

 

 

Návšteva dopravného ihriska

Aj v tomto školskom roku spolupracujeme s Multifunkčným detským dopravným ihriskom v Žiline, ktorého prevádzkovateľ je Mestská polícia v Žiline.

Multifunkčné detské dopravné ihrisko slúži na výučbu dopravnej problematiky žiakov základných škôl. Žiaci na ihrisku spoznávajú základné dopravné pravidlá, pravidlá správania sa v cestnej premávke a na priechodoch pre chodcov a cyklistov. Ihrisko ponúka popri dopravnej výchove pre deti možnosť rôznych hier: futbal, basketbal, stolný tenis. Pre  najmenšie deti  je tam detský kútik.

V mesiacoch september a október 2016 sa na ihrisku vystriedali žiaci všetkých ročníkov. Tí, ktorí sa vedia bicyklovať, boli účastníci cestnej premávky na bicykloch. Ostatní si to vyskúšali na kolobežkách alebo si precvičili pravidlá správania sa na cestách ako chodci. Príslušníci Mestskej polície v Žiline žiakom vysvetľovali, prečo sa treba správať predpísaným spôsobom a upozorňovali ich na chyby, ktorých sa dopúšťali.

Tešíme sa na jarné mesiace, kedy navštívime dopravné ihrisko znovu.

Mgr. Júlia Halajová

 

 

Koncert agentúry Amos

24.10.2016 sme mali umeleckú návštevu z Banskej Bystrice. V modernom výchovnom koncerte „Buďme ľudia“ účinkovali  profesionálni hudobníci Alek Malo a Oliver Šipkovský, ktorí pôsobia už niekoľko rokov v oblasti hudobno-výchovných koncertov pre deti a mládež, aj ako učitelia hudby a lídri svojich hudobných zoskupení. Fotka z koncertu TU.

Hudobno-vzdelávací antidiskriminačný program „BUĎME ĽUDIA“ bol zameraný najmä na medziľudské vzťahy a ľudské práva. Program sa dotýkal tém, ako napr. otrokárstvo v histórii - starovek, kolonizácia Ameriky až po súčasnosť, ľudské práva, totalitný režim, obchodovanie s ľuďmi, detské otroctvo, práva a povinnosti detí, otroctvo na Slovensku a žobrácke gangy.

Súčasťou programu bola aj hudobná zložka, v ktorej hudobníci hrali a spievali piesne. Hudobnú zložku tvorili piesne hrané a spievané hudobníkmi naživo, priamo korešpondovali s témami jednotlivých programov a boli podporené videoprojekciou.

Koncert nás nielen zabavil, ale aj poučil, roztancoval a rozospieval.

Mgr. Mária Remišová

 

Plavecký kurz 2016

I v tomto školskom roku pokračovala úspešná spolupráca s plaveckou školu NEREUS v Žiline. V termíne od 12. septembra do 5. októbra 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili plaveckého kurzu, ktorého cieľom bolo zvládnuť základné plavecké zručnosti podľa individuálnych možností a daností. V krytej plavárni nášho mesta sa im venovali skúsení inštruktori, využívali pritom rozmanité plavecké pomôcky. Žiaci 4. až 9. ročníka boli rozdelení do viacerých plaveckých skupín.

Všetky deti si zaslúžia pochvalu za statočnosť a vynaložené úsilie. Usilovnosťou potešili nás i rodičov.

Ďakujeme plaveckej škole za spoluprácu, plavcom gratulujeme a tešíme v bazéne o rok. Športu zdar a plávaniu zvlášť!

Mgr. Beata Králiková

 

Lukostreľba

Vo štvrtok, 29.9.2016, sa Romanko Ďurčanský a Miško Milo, žiaci 6. ročníka zúčastnili Lukostreleckého dňa. Akcia sa konala v Spojenej škole na Hurbanovej ul., v Žiline. Okrem našich tam boli žiaci z Turzovky, Čadce, Kysuckého Nového Mesta a z hostiteľskej školy. Pomáhať súťažiacim boli chlapci z Lukostreleckého krúžku na ZŠ Gaštanová v Žiline.

Najskôr sa všetci oboznámili s lukom a šípmi, naučili sa správny postoj pri streľbe, techniku streľby a precvičili si strieľanie. Potom bola súťaž. Každý súťažiaci žiak mal tri strely do terča. Na našu veľkú radosť si Miško vystrieľal striebornú a Romanko bronzovú medailu. Blahoželáme!

Mgr. Júlia Halajová

 

Paralympiáda 23.9.2016

V spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Žiline sa žiaci našej školy zúčastnili už tradičného športového zápolenia - Paralympiády. Tento rok sa do súťaží zapojili všetci žiaci školy. Deti si zašportovali v príjemnej súťaživej atmosfére a s úsmevom na tvári zdolávali prekážky, skoky, hody. V závere športového dopoludnia nechýbali milé ocenenia a potlesky pre víťazov jednotlivých súťažných skupín. Študentkám strednej zdravotníckej školy ďakujeme za spoluprácu a organizátorom za čas venovaný našim deťom.

Mgr. Beata Králiková

 

 

25. výročie založenia školy

Školský rok 2015/2016 sa niesol v duchu osláv 25. výročia založenia školy. V úvode každej realizovanej aktivity počas celého školského roka pani riaditeľka pripomenula históriu jej vzniku, spomenula starosti, úskalia, ktoré sa v minulosti prekonávali a riešili. Vyzdvihla, že to, čo je dobré a správne, sa na škole realizuje dodnes s veľkou obľubou a radostným prežívaním. Vyvrcholením osláv bola významná konferencia „Asistent učiteľa v praxi“, vernisáž v Auparku zameraná na krúžkovú činnosť, verejné ocenenia zamestnancov pôsobiacich na škole viac ako 20 rokov. Na konci školského roka sa napokon uskutočnil tematický zájazd všetkých zamestnancov školy na Oravu. Zamestnanci splavili rieku Oravu, pozreli si Oravský hrad a zabavili sa pri ľudovej muzike.

Mgr. Miroslava Jančová

 

 

Oznam

 


 

 

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET