Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home


Plán spolupráce ŠMŠ J. Vojtaššáka 13 v Žiline a MŠ Čajakova 4 v Žiline

na školský rok 2017/2018:

 

1. Návšteva detí 2. triedy MŠ Čajakova v ŠMŠ.

Aktivita: Námetové hry v kútikoch, návšteva snoozelen miestností.

Cieľ: Zaujať vzájomné empatické postoje k deťom s mentálnym postihnutím v námetových hrách a v snoozelen kútikoch.

Termín: október 2017                                       

Zodp.: Mgr. K. Tichá - MŠ Čajakova 4     Mgr. Z. Karkošiaková - ŠMŠ              

                                                                                

2. Návšteva detí ŠMŠ v MŠ Čajakova.

Aktivita: Zmyslové hry.

Cieľ: Rozvíjať zmyslové vnímanie s pomocou Montessori aktivít.

Termín: november 2017                                         

Zodp.: Mgr. K. Tichá - MŠ Čajakova 4     Mgr. Z. Karkošiaková - ŠMŠ 

 

3. Návšteva detí 2. triedy MŠ Čajakova v ŠMŠ.

Aktivita: Vianočná akadémia.

Cieľ: Vnímať atmosféru Vianoc návštevou "Vianočnej akadémie detí" v Mestskom divadle v Žiline.

Termín: december 2017                                            

Zodp.: Mgr. K. Tichá - MŠ Čajakova 4     Mgr. Z. Karkošiaková - ŠMŠ 

 

4. Návšteva detí ŠMŠ v MŠ Čajakova.

Aktivita: Dramatízácia rozprávky "Kohútikove čižmičky".

Cieľ: S radosťou vystupovať pred kamarátmi. Vyjadriť pocity z dramatizácie rozprávky Kohútikove čižmičky.

Termín: marec - apríl 2018                                         

Zodp.: Mgr. K. Tichá - MŠ Čajakova 4     Mgr. Z. Karkošiaková - ŠMŠ 

 

5. Návšteva detí 2. triedy MŠ Čajakova v ŠMŠ.

Aktivita: Tvorenie v piesku.

Cieľ: Upevňovať vzájomné empatie s deťmi s mentálnym postihnutím pri tvorení v pieskovisku na školskom dvore.

Termín: máj - jún 2018                                               

Zodp.: Mgr. K. Tichá - MŠ Čajakova 4     Mgr. Z. Karkošiaková - ŠMŠ 

 


 

Plán spolupráce ŠMŠ J. Vojtaššáka 13 v Žiline a MŠ Nám. Borodáča 6 v Žiline

na školský rok 2017/2018:
 

1. Návšteva detí ŠMŠ v MŠ Borodáča, divadelné predstavenie, pohybové hry a spoločné maľovanie.

Termín: október 2017                                              Zodp.: Mgr. M. Pobehová


2. Návšteva detí MŠ v ŠMŠ, spoločná akcia v telocvični "Naša olympiáda".

Termín: november 2017                                          Zodp.: Mgr. Z. Karkošiaková


3. Návšteva detí MŠ v ŠMŠ,  aktivity na rozvoj zmyslového vnímania s využitím metódy Snoezelen v terapeutickej záhrade.

Termín: apríl 2018                                                 Zodp.: Mgr. Z. Karkošiaková


4. Návšteva detí ŠMŠ v MŠ Borodáča, divadelné predstavenie, pohybové hry a hry v piesku.

Termín: máj 2018                                                  Zodp.: Mgr. M. Pobehová

 


Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET