Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Kontakt


 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

zástupkyňa pre CŠPP, 

sociálna pracovníčka

Mgr. Lucia Mičiaková

041/5655588, 0914 306632

miciakova@szsza.sk

fyzioterapeutka

dipl. fyz. Miriam Sanigová


041/5655588


psychologička

Mgr. Nina Buricová

041/5655588

buricova@szsza.sk

logopédka

Mgr. Kristína Mičietová

041/5655588

micietova@szsza.sk

špeciálny pedagóg - somatopéd

PaedDr. Oľga Uhliariková

041/5655588 

uhliarikova@szsza.sk

špeciálny pedagóg - psychopéd

Mgr. Adriana Hnitková

041/5655588 

hnitkova@szsza.sk

špeciálny pedagóg

Mgr. Mária Remišová

041/5655588 

remisova@szsza.sk

liečebný pedagóg

PaedDr. Melánia Špániová

041/5655588


liečebný pedagóg

Mgr. Lucia Rucková

041/5655588

ruckova@szsza.sk

fyzioterapeutka

Simona Slezáčková

041/5655588


 

 

 

 

 

 

 

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET