Špeciálna základná škola Školský klub detí Špeciálna materská škola Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Home

Aktuality


 

Na návšteve u kolegov z SPC v Ostrave

Vo vzájomnej spolupráci so Základní školou speciální na Těšínskej ulici v Ostrave sa pokračovalo aj vo februári 2018. Podobne ako ŠZŠ J. Vojtaššáka v Žiline, je pri škole zriadená poradňa Speciálně pedagogické centrum (SPC), zameraná na klientov s mentálnym postihnutím. Tentokrát prijali pozvanie do SPC v Ostrave 4 zamestnankyne tímu CŠPP.

Kolegyne z ostravského SPC ich privítali v nových priestoroch, kde sídlia od septembra 2017. V otvorenej atmosfére si vymenili niektoré skúsenosti, podelili sa o spoločné radosti i ťažkosti svojej podobne zameranej práce. Oboznámili sa s aktuálnymi zmenami v legislatíve ČR, týkajúcimi sa poradenských zariadení. Po „udomácnení sa“ v príjemnom prostredí SPC si prezreli aj blízke okolie. Vzájomné stretnutie bolo pre obe strany podnetné a inšpirujúce.

Mgr. Nina Buricová

 

 

Stretnutie s firmou Podotech

Opäť sme medzi sebou privítali pani Slávku Rehákovú z firmy Podotech, ktorá pomáha zodpovedať na všetky otázky a požiadavky našich rodičov a podáva  všetky potrebné informácie pre  individuálne riešenia z oblasti podológie, ortotiky, protetiky, ale aj iných kompenzačných a liečebných zdravotníckych pomôcok.

Miriam Sanigová

 

 

Deň detí v CŠPP

Prvý jún je medzinárodným dňom, ktorý patrí všetkým deťom. Preto sme sa aj tento rok rozhodli venovať ho našim najmenším klientom a urobiť ho pre nich výnimočným. O zábavu bolo postarané: radosť vyčaril guličkový bazén, chodník zdravia, kreslenie na zemi a na stene, ako aj hračky všetkého druhu. Ponad nás sa vznášali balóny a poletovali dúhové bubliny. Okrem nášho tímu robil deťom spoločnosť aj veselý šašo. Atmosféru dotvárali detské pesničky Fíha tralala, premietané na stenu. Kým sa deti zabávali, rodičia sa mohli medzi sebou porozprávať, občerstviť sa a dozvedieť sa zaujímavé informácie o rozvíjaní reči a o Snoezelen terapii, ktoré si pre nich pripravili pani riaditeľka a pani zástupkyňa ŠMŠ. Pri odchode dostal každý malý návštevník medailu a balíček s drobnosťami.

Mgr. nina Buricová

 

 

 

POZVÁNKA

NA STRETNUTIE S FIRMAMI OTTOBOCK A VELCON  

  

24 - hodinová starostlivosť o deti

Pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti

 

TERMÍN:   štvrtok 10.3.2016 o 10:00 hod.

MIESTO:    Špeciálna základná škola J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

V prípade záujmu o predvedenie konkrétneho výrobku informujte p. Sanigovú na msanigova@yahoo.com alebo p. Kukulu na 0917863808, jan.kukula@ottobock.sk.

 

Viac informácií TU.

 

V novembri sa v našom centre uskutočnilo pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov základných škôl. Stretnutie sa nieslo v priateľskom pracovnom duchu, prítomní sa oboznámili s novou terapeutickou miestnosťou Snoezelenako aj  s možnosťami využitia multifunkčnej metódy Snoezelen pri práci s postihnutými deťmi. Taktiež si vymenili skúsenosti s vypisovaním pedagogickej dokumentácie integrovaného žiaka. Veríme, že stretnutie všetkých prítomných obohatilo a získané poznatky využijú vo svojej ďalšej práci.

Mgr. Lucia Mičiaková

 

V novembri sme na našej škole privítali Ing. Stanislavu Horvátovú, ktorá pracuje ako marketing manager v ADELI Medical Centre v Piešťanoch. Prítomným rodičom predstavila činnosť a aktivity ADELI centra a zároveň prezentovala aktivity Asociácie pomoci postihnutým ADELI (APPA), ktorá za 5 rokov svojej existencie pomohla pacientom ADELI centra pri financovaní ich liečby sumou viac ako 1,7 mil. eur. Rodičom odpovedala na ich otázky ohľadom financovania liečby a ponúkla aj možnosť ďalšej spolupráce.

Mgr. Lucia Mičiaková

 

Pozvánka

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Jána Vojtaššáka 13 v Žiline pozýva špeciálnych pedagógov základných škôl na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2013 o 13,30 h. v priestoroch Centra špeciálno – pedagogického poradenstva.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Mgr. Lucia Mičiaková

 

Aktívne učenie podľa Lilli Nielsen

V sobotu 29.3.2014 sme medzi nami privítali Mgr. Otíliu Čechovú z Neziskovej organizácie pre zrakovo postihnutých, n. o., ktorá nám priblížila teóriu aktívneho učenia od dánskej psychologičky Dr. Lilli Nielsen, a jej prínos pre deti so zrakovým a viacnásobným postihnutím. Prednáška bola spojená s prezentáciou nápaditých pomôcok, ktoré uľahčujú deťom ich prirodzené učenie – manipulačná knižka, malá izba, podporná lavica, pružinová doska a ďalšie.

Deti vyzvané k akcii často reagujú pasívne, a preto dospelí robia činnosti za ne. Aktívne učenie znamená vytvorenie dostupného prostredia, ktoré je prispôsobené tak, aby lákalo dieťa k aktivite. Cieľom je umožniť mu, aby bolo čo najviac nezávislé. Hlavnou myšlienkou je dať dieťaťu možnosť učiť sa zo svojho vlastného aktívneho skúmania a skúšania. Takto nadobudnuté zručnosti sa preň stanú prirodzenými, takže ich aj naďalej používa a rozvíja.

Pre deti s postihnutím zraku a inými neurologickými poškodeniami je zrak sekundárnym zmyslom, je preto nutné okrem zraku aktívne zapájať a učiť sa používať aj sluch a hmat. Tie majú pomáhať udržať pozornosť dieťaťa a povzbudzovať ho k vyhľadávaniu zrakových podnetov a k pohybu. Dieťa sa môže učiť, ak má dostatok času na pokusy a možnosť opakovať činnosť toľkokrát, koľko je potrebné na to, aby si získanú informáciu uložilo.

Overovanie používania týchto pomôcok v praxi prináša veľmi dobré výsledky – deti sa vďaka úprave prostredia stávajú viac aktívne a pohyby prechádzajú z náhodných k zámerným.

Viac info nájdete na www.ranastarostlivost.sk.

                                                                       Mgr. Nina Buricová

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa logopédie sa 6.3.2014 v priestoroch Špeciálnej základnej školy a Špeciálnej materskej školy Jána Vojtaššáka 13 v Žiline uskutočnil logopedický seminár „Čo by mal vedieť predškolák z pohľadu logopéda“. Seminár viedla Mgr. Miroslava Jančová, riaditeľka CŠPP a Mgr. Kristína Mičietová, logopéd CŠPP a bol určený pre učiteľov materských škôl. Cieľom bolo zhodnotenie a uplatňovanie logopedických prístupov v praxi a priblíženie metód logopedickej intervencie, ktoré sa dajú využiť v predškolskom zariadení. Účastníci získali základné poznatky o narušenej komunikačnej schopnosti u detí a o jej možnom vplyve na školskú úspešnosť žiaka. Taktiež sa oboznámili s metódami posudzovania školskej zrelosti z logopedického hľadiska.

                                                                       Mgr. Lucia Mičiaková

 

 

Príjemným oživením bolo stretnutie s lektorom Ing. Václavom Števkom z európskej vzdelávacej agentúry Meridian, ktorý nám bližšie vysvetlil čo je emocionálna inteligencia a jej dôležitosť pre život a prácu. Naučili sme sa zvládať vlastné nálady a efektívne pracovať s tým, čo prežívajú ľudia okolo nás. Ukázal nám ako efektívne využívať intuíciu - skrytý zdroj úspechu a kreatívne pracovať s vlastnými zdrojmi s cieľom nielen vynikajúco pracovať, ale prežívať plnohodnotný život vo všetkých jeho aspektoch - v práci, doma a pri trávení voľného času.

                                                                       Mgr. Lucia Mičiaková

 

 

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva J. Vojtaššáka 13  010 08 Žilina

Vás pozýva

pri príležitosti Medzinárodného dňa logopédie

na odborný seminár

Čo by mal vedieť predškolák z pohľadu logopéda

 

Miesto a čas konania: ŠZŠ a ŠMŠ J. Vojtaššáka 13 v Žiline

6.3.2014 o 13.30h

 

V januári k nám opäť zavítal p. Ján Kukula, zástupca firmy Otto Bock Slovakia s.r.o., ako aj zástupcovia firmy Velcon. Na stretnutí s rodičmi  prezentovali rôzne druhy zdravotníckych pomôcok, ktoré si deti následne aj vyskúšali. Zástupcovia firmy Velcon predstavili možnosti bezbariérového riešenia domácností, ako aj stropný zdvihák, zvislú plošinu či šikmú schodiskovú plošinu alebo sedačku. Rodičov tiež informovali o možnosti financovania a využití príspevkov na zabezpečenie pomôcok. Veríme, že v našich stretnutiach budeme pokračovať aj v budúcnosti.

                                                                       Mgr. Lucia Mičiaková

 

 

V novembri sa v našom centre uskutočnilo pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov základných škôl. Stretnutie sa nieslo v priateľskom pracovnom duchu, prítomné si vymenili skúsenosti z práce s integrovanými žiakmi. Na položené otázky pohotovo reagovali poradkyne CŠPP. Veríme, že stretnutie všetkých prítomných obohatilo a získané poznatky využijú vo svojej ďalšej práci.

                                                                       Mgr. Lucia Mičiaková

 

 

Pozvánka

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Jána Vojtaššáka 13 v Žiline pozýva špeciálnych pedagógov základných škôl na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutoční 21. 11. 2013 o 13,30 h. v priestoroch Centra špeciálno – pedagogického poradenstva.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

V stredu 16. 10. 2013 sa v priestoroch Špeciálnej základnej školy a Špeciálnej materskej školy  Jána Vojtaššáka 13 v Žiline  uskutočnil logopedický seminár „Moje dieťa ešte nerozpráva“. Seminár viedla Mgr. Kristína Mičietová, logopéd CŠPP a bol určený pre rodičov detí predškolského veku, ktoré sa oneskorujú vo vývine reči, majú ťažkosti naučiť sa rozprávať alebo ich reč nie je gramaticky správna a primeraná veku. Prítomní sa prostredníctvom názorných ukážok dozvedeli spôsoby ako je možné rozvíjať reč dieťaťa v ranom a predškolskom veku aj v domácom prostredí.

Mgr. Lucia Mičiaková

 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

organizuje logopedický seminár pre rodičov

„Moje dieťa ešte nerozpráva",

 

ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2013 o 13:30 hod. v priestoroch našej školy. Seminár pod vedením Mgr. M. Jančovej a Mgr. K. Mičietovej je určený pre rodičov detí predškolského veku, ktoré majú ťažkosti s osvojovaním reči. Dozviete sa ako prebieha vývin reči a ako môžete vášmu dieťaťu pomôcť s osvojovaním reči.

Prípadné otázky vám radi zodpovieme na telefónnom čísle: 041 / 56 555 88.

 

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server

INTRANET